Počítačový kurz Základy práce s počítačom a internetom je určené pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s počítačom. Nepredpokladajú sa žiadne skúsenosti s prácou s počítačom.

Kurz Základy práce s počítačom a internetom prebieha v priestoroch moderne vybavenej počítačovej učebni Základnej školy Sekule pomocou interaktívnej tabule. Termíny a časová náročnosť je nastavené tak, aby vyhovovala všetkým pracujúcim.

Termín kurzu:
1. hodina: Pondelok 8.11. 2010, čas 18:00 – 19:30 (prestávka 5 minút)
2. hodina: Pondelok 15.11. 2010, čas 18:00 – 19:30 (prestávka 5 minút)
3. hodina: Pondelok 22.11. 2010, čas 18:00 – 19:30 (prestávka 5 minút)
4. hodina: Pondelok 29.11. 2010, čas 18:00 – 19:30 (prestávka 5 minút)

Študijné materiály: Príručka ku školeniu je v cene kurzu.

Osnova kurzu Základy práce s počítačom a internetom

Vysvetlenie princípu fungovania počítača

 • rozdiel medzi hardvérom a softvérom, pojem operačný systém
 • súčasti hardvéru (procesor, pamäťové média, vstupné zariadenia, výstupné zariadenia)

Spustenie operačného systému Windows

 • grafické viacúlohové užívateľské prostredie
 • základy ovládania systému (vyznačenie a kliknutie; chyť a ťahaj, dvojklik)
 • nastavenie vlastnosti myší a pracovnej plochy
 • prvky používateľského rozhrania (pracovná plocha: tlačidlo Štart, lišta, hodiny, dátum – kalendár; ikona; práca s kontextovým menu)

Práca s oknami

 • minimalizácia, maximalizácia, plávajúce okno, zmena veľkosti okna a jeho polohy, zavretie okna

Práca s aplikáciami

 • Kalkulačka, Poznámkový blok, WordPad, Skicár
 • práca s viacerými programami súčasne, kaskádové a dlaždicové usporiadanie okien

Adresárová štruktúra disku

 • ikona Môj počítač
 • kopírovanie, presúvanie, premenovávanie a mazanie súborov a adresárov; vytváranie nových adresárov
 • pamäťová schránka, prenos informácií medzi programami

Práca s USB, CD, DVD médiom

 • ukladanie údajov na media, vyhľadávanie súborov a adresárov podľa rôznych kritérií

Základné nastavenie prehliadača

 • domovská stránka, história, dočasné súbory, zabezpečenie obsahu www stránok

Práca s odkazmi

 • otvorenie odkazu v novom okne
 • stiahnutie dát z www na harddisk (text, obrázky, zvuky, video)
 • pridávanie www stránok do obľúbených položiek a ich organizácia

Vyhľadávacie servery

 • na Slovensku, v Čechách a vo svete
 • základná syntax používaná vyhľadávacími servermi (a, alebo, podobné, …)
 • prehľad bezplatných služieb na slovenskom a českom internete (email účet, www host)
 • prehľad www stránok s možnosťou stiahnuť shareware, freeware, aktualizácie ovládačov a antivírusových definícií

Elektronická pošta, e-mail

 • vysvetlenie základných pojmov používaných s emailovým klientom
 • účet; zložky: došlá, odoslaná, zmazaná pošta, pošta na odoslanie; príloha; odpovedať, poslať ďalej
 • organizácia údajov v adresári
 • organizovanie došlej a poslanej pošty podľa vlastných kritérií, filtrovanie došlej pošty – automatické mazanie a odpovedanie
 • posielanie príloh, práca s doručenými prílohami

Diskusia

Viac informácií o kurzoch
shop.inat.sk
4.apríla 803, Moravský Sv.Ján
email: info@inat.sk
skype: myjany
tel.: 034 7770 600


.

INAT Rezanie laserom