Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2018 po poslednej kontrole Úradu verejného zdravotníctva SR – 28.týždeň.

 

Foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk

 

Prevádzkovateľ areálu v rekreačnej oblasti RO Gazárka Šaštín Stráže bol upozornený na nevyhovujúcu kvalitu vody. Kúpanie je v lokalite len na vlastné riziko. Potvrdili sa tu nevyhovujúce biologické ukazovatele (cyanobaktérie a chlorofyl).

 

Prírodné jazerá v Malých Levároch a Plaveckom Štvrtku majú vyhovujúcu kvalitu vody rovnako tak Štrkovisko Sekule a Štrkovisko Gbely Adamov.

Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa Letné kúpalisko Malacky, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica a do prevádzky bolo uvedené Mestské kúpalisko Senica.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR pravidelne kontroluje umelé a prírodné kúpaliská, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. Za kúpaciu sezónu je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15.júna do 15.septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa.

 

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


.
Toto je čítané

Tipy na skvelé letné nákupy

Zapnite režim dobrej letnej nálady na maximum. V horúcom lete chcete pohodlie,…

HAŠŠO 6/2024