Obyvatelia okresu Malacky môžu svojím hlasovaním do 27. augusta (pondelok) rozhodnúť kam sa použije 28 tisíc z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v rámci participačného rozpočtu na rok 2018.

 

Projekt vybudovania zóny rekreácie a oddychu na jazere Rudava v Malých Levároch

 

V roku 2018 prichádza Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov – prostredníctvom poskytovania dotácií z Participatívneho Rozpočtu (na základe VZN č. 2/2018 o participatívnom rozpočte) môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty. Celkovo BSK vyčlenilo pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €. Pre okres Malacky ide o sumu 28 040 €.

 

Už máš svoju ekotašku?
Miesto realizácie: Rohožník
Žiadateľ: EKOTEAM
Požadovaná dotácia: 2.500 €
Celkový rozpočet projektu: 2.500 €
Viac o projekte

 

Rozvoj občianskych postojov mládeže v Malackách – komunálne voľby 2018
Miesto realizácie: Malacky
Žiadateľ: Malacké pohľady
Požadovaná dotácia:  4.500 €
Celkový rozpočet projektu: 4.500 €
Viac o projekte

 

Divadlo žije
Miesto realizácie: Sološnica
Žiadateľ: Materina dúška
Požadovaná dotácia: 5.000 €
Celkový rozpočet projektu: 5.652 €
Viac o projekte

 

Bicyklom po Stupave
Miesto realizácie: Stupava
Žiadateľ: Mesto Stupava
Požadovaná dotácia:  5.000 €
Celkový rozpočet projektu: 5.555 €
Viac o projekte

 

Komunitné vzdelávacie centrum Makovice
Miesto realizácie: Stupava
Žiadateľ: Modrá Sova, o.z.
Požadovaná dotácia: 4.950 €
Celkový rozpočet projektu: 6.200 €
Viac o projekte

 

Zvieratá okolo nás
Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Žiadateľ: Návrat do divočiny
Požadovaná dotácia:  2.705 €
Celkový rozpočet projektu: 2.705 €
Viac o projekte

 

Vybudovanie zóny oddychu, rekreácie a športu v Areáli Rudava – Malé Leváre
Miesto realizácie: Rudava – Malé Leváre
Žiadateľ: Obec Malé Leváre
Požadovaná dotácia: 5.000 €
Celkový rozpočet projektu: 6.440 €
Viac o projekte

 

Dni Uhranského somíca 2018
Miesto realizácie: Záhorská Ves
Žiadateľ: Obec Záhorská Ves
Požadovaná dotácia:  5.000 €
Celkový rozpočet projektu: 6.150 €
Viac o projekte

 

Festival súčasného umenia DOM 2018: PO PRAVDE
Miesto realizácie: Galéria Temporary Parapet, Bratislava
Žiadateľ: Pnutie LUXUS, o.z.
Požadovaná dotácia: 3.000 €
Celkový rozpočet projektu: 3.300 €
Viac o projekte

 

Veda nás baví
Miesto realizácie: Malacky
Žiadateľ: Pre budúcnosť – 4future
Požadovaná dotácia:  3.424 €
Celkový rozpočet projektu: 3.674 €
Viac o projekte

 

Využi šancu byť informovaný „ICM Malacky“
Miesto realizácie: ICM Malacky, ZŠ, gymnáziá v okrese Malacky
Žiadateľ: Protect work
Požadovaná dotácia: 5.000 €
Celkový rozpočet projektu: 6.800 €
Viac o projekte

 

Výmena hlavných vchodových dverí Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Mikuláša v Plaveckom Mikuláši
Miesto realizácie: Kostol sv. Mikuláša, Plavecký Mikuláš
Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev farnosť Plavecký Mikuláš
Požadovaná dotácia: 843 €
Celkový rozpočet projektu: 937 €
Viac o projekte

 

Modernizácia osvetľovacej sústavy v MŠ Láb
Miesto realizácie: Materská škola Láb
Žiadateľ: Rodičovské združenie pri Materskej škole Láb
Požadovaná dotácia: 2.291 €
Celkový rozpočet projektu: 2.291 €
Viac o projekte

 

Kláštorná záhrada pre nás všetkých
Miesto realizácie: Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky
Žiadateľ: Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
Požadovaná dotácia: 5.000 €
Celkový rozpočet projektu: 15.250 €
Viac o projekte

 

Revitalizácia okolia ihriska a areálu
Miesto realizácie: Hádzanárske ihrisko, Rohožník
Žiadateľ: Športový klub hádzanej Rohožník
Požadovaná dotácia: 5.000 €
Celkový rozpočet projektu: 5.782 €
Viac o projekte

 

Revitalizácia detského ihriska
Miesto realizácie: Základná škola Plavecký Mikuláš
Žiadateľ: Základná škola Plavecký Mikuláš
Požadovaná dotácia: 2.406 €
Celkový rozpočet projektu: 2.406 €
Viac o projekte

 

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu, ktorý bol prvýkrát zavedený v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre. Upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala realizovať aj na Slovensku.

Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti (obce, mestá, samosprávne kraje) či členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu resp. o jeho výdajovej alebo príjmovej stránke.

Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich výber, voľbu a následný monitoring.


.
Toto je čítané

Nové prepojenie elektrických distribučných sústav medzi Holíčom a Hodonínom zvýši spoľahlivosť dodávok energie

Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických…

20 rokov