Mesto Skalica požiadalo o nenávratný finančný príspevok s cieľom zlepšenia vodozádržných opatrení v meste. V rámci týchto opatrení budú odstránené vybrané ihriská, na ktorých sa už podpísal zub času a nie sú verejnosťou využívané. Tieto plochy sa premenia na zeleň, ktorá priepustnosť vody výrazne zlepší a spríjemní prostredie.

Mesto na nových, moderných a zrekonštruovaných ihriskách a športoviskách intenzívne pracuje.

Ilustračné foto: Honzovy cesty

Skalica podala žiadosť v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého účelom je zlepšenie vodozádržných opatrení v intraviláne mesta. Zámerom predloženého projektu je výmena nepriepustných povrchov za povrchy, ktoré podporia zadržiavanie zrážkovej vody. Asfaltový povrch bude odstránený a nahradený trávnatým povrchom s vegetáciou.

 

 

Zmeny sa dotknú ihriska pri SNP č. 8 a č. 32 a zrušenie časti asfaltového ihriska pri SNP č. 29. „Tieto ihriská, postupne ako došlo k výmene generácii, prestali byť využívané. Aj preto sme pilotne vybrali tieto plochy. Ihriská samozrejme zo Skalice nevymiznú, práve naopak, mesto sa snaží zlepšovať kvalitu a vybavenosť ihrísk. Postupne modernizujeme ihriská a staviame multifunkčné športoviská, ktoré by mohli využívať nielen deti, ale aj verejnosť,“ vysvetľuje Milan Roman. Aktuálne prebieha napríklad výstavba nového multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi pri Základnej škole Strážnická.

 

 

Vodozádržné opatrenia riešia v súčasnosti viaceré slovenské mestá. Skalica sa tak pripojí k ďalším múdrym mestám, ktorých cieľom je rozvoj zelených plôch v meste. „Žiadosť spolu s projektom sme už predložili na schválenie a v októbri tohto roka by sme sa mali dozvedieť, či sme uspeli,“ hovorí viceprimátor.


.

BM: Ustekana sobota