Cesta medzi Rohožníkom a Malackami bude z dôvodu kompletnej rekonštrukcie uzavretá od 1.9. 2018 do 31.8. 2019. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravným značením a vedená bude cez Pernek.

 

Zdroj: Google Street View

 

Komunikácia III. triedy 50310 (Rohožník – Malacky) si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu nakoľko má nevyhovujúci stav. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu, vybudovať kvalitnú a kapacitne vyhovujúcu cestu pre potreby regionálnej, najmä nákladnej dopravy. Existujúca cesta III. triedy 50310 už nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Spojnica Rohožník – Malacky je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre viaceré výrobné závody a spoločnosti pôsobiace v oblasti.

 

Šírka zrekonštruovanej cesty bude 9,5 m. V projekte sa uvažuje s priamym napojením na diaľničnú sieť (D2) z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohožník – Pernek – Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km čím bude nová komunikácie kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.

 

Nová cesta bude stáť 8,5 milióna eur a zhotoviteľom je víťaz verejného obstarávania spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o.

 

Informuje obecný web Rohožnmíka


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota