Hladiny rieky Morava je na výške len 8 – 35% mesačného normálu. Na niektorých miestach dosahuje  len niekoľko centimetrov.

 

Rieka Morava v Moravskom Svätom Jáne – utorok 21.8. 2018

 

Stav hladiny rieky Morava v utorok 21.8. 2018-4 cm Kopčany

  • – 4 cm   Kopčany
  • 3 cm    Brodské
  • 63 cm    Moravský Svätý Ján
  • 10 cm    Záhorská Ves

 

Priemerný tok rieky Morava v Moravskom Svätom Jáne je zobrazený hnedou farbou.

 

Situácia na drobných vodných tokoch a potokoch je ešte menej priaznivá a prietok tam dosahuje extrémne nízke hodnoty. České Povodie Moravy vzhľadom k aktuálnemu suchu a nepriaznivej hydrologickej situácii doporučilo zvážiť možnosť obmedziť či zakázať obecné nakladanie s vodami.

 

Rieka Morava v Moravskom Svätom Jáne – utorok 21.8. 2018

 


.

BM: Festival Záhrad