Symbolicky sto rokov po odchode niekdajších zemepánov Pálffyovcov z Malaciek sa bude v meste konať vedecká konferencia zameraná na tento slávny rod, ktorý vlastnil mnoho panstiev na Slovensku i v Rakúsku.

 

Konferencia bude v stredu 12. septembra v malackom kine (kultúrňím domečku) na Hviezdoslavovej ulici. Prezentácia bude od 9.00 h. Konferencia bude otvorená o 9.30 h, počas nej vystúpi deväť prednášajúcich.

Po skončení konferencie budú mať účastníci možnosť pozrieť si pálffyovskú kryptu pod Čiernym kláštorom. Počas dňa bude otvorený aj bývalý pálffyovský zámok v čase (10.00-12.00 h a 14.00-17.00 h), v ktorého priestoroch je nainštalovaná výstava venovaná Pálffyovcom.

Podujatie pripravilo malacké Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera v spolupráci s občianskymi združeniami Malacké pohľady a Červenokamenské panstvo. Finančne podujatie podporilo mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj.

Program podujatia:

9.00 Prezentácia účastníkov

9.30 Otvorenie

9.40 Mgr. Marián Havlík – Kaštieľ Pálffyovcov v Malackách – vznik a stavebný vývoj

10.00 Mgr. art. Andrej Wsól – Inventár malackého kaštieľa z roku 1925

10.20 Mag. phil. Martin Švec – Príspevok ku stavebným dejinám Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách

10.40 Mgr. Marek Gilányi – Pálffyovské hroby vo Viedni

11.00 PhDr. Daniel Hupko, PhD. – Poznámky k miestam posledného odpočinku červenokamenskej línie Pálffyovcov: hrad Červený Kameň a Smolenice

11.20 Diskusia

12.00 – 13.00 Obed

13.00 Mgr. Diana Duchoňová, PhD. – „Opatrne pri vyúčtovaní, aby ste neskončili na škripci“. Hospodárski úradníci na pálffyovských panstvách v 17. storočí

13.20 Mgr. Martin Macejka – Správa Plaveckého panstva

13.40 Mgr. Lucia Szőcsová – Malacké panstvo ako súčasť fideikomisu v roku 1879

14.00 PhDr. Mária Zacharová – Pálffyovci očami malackých františkánov

14.20 Diskusia

15.00 Prehliadka pálffyovskej krypty

Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

Martin Macejka


INAT ohybacka