Život na Základnej škole Dr. Jozefa Dérera sa nezastavil ani počas prázdnin. Škola má za sebou leto plné ruchu a stavebných mechanizmov, ktoré zmenili areál na nepoznanie. Týždne intenzívnych prác sa skončili 2. septembra a o deň neskôr, presne na otvorenie školského roka, sa nový dvor za prítomnosti stoviek žiakov zaskvel v plnej kráse.

 

 

„Splnil sa nám veľký sen,“ vyhlásila riaditeľka školy Katarína Habová.

 

Areál školy sa zmenil na nepoznanie. Najvýraznejšou zmenou je nové multifunkčné športovisko vo farbách mesta s tartanovým povrchom, na ktorom sú osadené basketbalové koše a hádzanárske brány. Revitalizácia areálu sa financovala z viacerých zdrojov: sumou 32 tisíc eur pomohla spoločnosť POZAGAS, 10 tisíc eur poskytol Robert Fico ešte ako predseda vlády SR zo svojej rezervy, okrem toho prispelo mesto, združenie rodičov i škola z vlastných zdrojov. „Zaplatili sme závlahu trávnikov, odvodnenie a úpravu terénu okolo hlavnej budovy, novú výsadbu, rekonštrukciu kanalizácie a úpravu odkvapových rúr a zvodov,“ vyratúva K. Habová.

 

 

Staré ihrisko na školskom dvore už niekoľko rokov dosluhovalo. Dobre si naň pamätá aj člen rady školy a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva Marián Haramia: „Môžem porovnávať, lebo začiatkom 70. rokov som do tejto školy chodil. Vtedy tam bol nový školský dvor, ktorý slúžil až doteraz. Pamätám sa, že sme behávali aj na škvare v parku okolo školy. To, čo tam teraz vidíme, je úžasné. Urobil sa krásny kus práce pre naše deti. Súčasné ihrisko sa môže smelo porovnávať s vyspelými európskymi krajinami.“ V rámci otvorených školských dvorov bude slúžiť aj na rekreačné športovanie pre verejnosť.
 

Ako to už býva, chyby vo výsledku sa predsa len našli. Podľa viceprimátora a člena rady školy Milana Ondroviča mesto nie je spokojné s kvalitou spojov ihriska, a preto sa intenzívne komunikuje s dodávateľom. „Mesto si uplatní reklamáciu na dodaný povrch, užívanie ihriska to však neovplyvní. Celkovo bola rekonštrukcia dobre zvládnutá a veľké poďakovanie patrí dodávateľovi chodníkov a stavebných prác. Dobrý dojem umocňujú aj rozsiahle sadové úpravy, do ktorých sa v závere osobne zapojila aj naša kolegyňa z mestského úradu Jana Bačová,” povedal M. Ondrovič.

 

            Hoci je iba september, môžeme smelo povedať, že škola je už pripravená na zimnú sezónu. Mestský úrad zabezpečil rekonštrukciu centrálnej kotolne, kde sú namiesto starých zariadení nové, moderné kotly s elektronickým ovládaním. Dérerku považujem za jednu z najkvalitnejších škôl v našom okrese. Som rád, že mestské zastupiteľstvo v spolupráci s vedením mesta venujú pozornosť deťom a investujú do rozvoja školských zariadení,“ skonštatoval M. Haramia. Viceprimátor mesta prezrádza aj plány na najbližšie obdobie: „Spolu s kolegom poslancom Mariánom Haramiom sa snažíme presadzovať postupné zmeny a opravy, aby mali žiaci kvalitné moderné priestory. Mesto bolo úspešné aj s eurofondovým projektom modernizácie odborných učební, vďaka čomu škola dostane nové pomôcky a počítačovú učebňu.”

 

To však nie je všetko. Dérerka má ambíciu postaviť novú telocvičňu, keďže tá súčasná už kapacitne nevyhovuje. Mesto sa s týmto projektom uchádza o finančnú podporu z ministerstva školstva.

 

Ľubica Pilzová

 

 


.
Toto je čítané

Čo prináša 16. číslo Záhoráka

16. číslo najčítanejšieho regionálneho týždenníka opäť prináša udalosti zo Záhoria, ktoré stoja…

BM: Ustekana sobota