BESEDA – tak je v podvedomí holíčanov rozsiahly areál v centre mesta „ Holíčska manufaktúra“. František Štefan Lotrinsky , manžel Márie Terézie, ktorý mal od roku 1736 v Holíči panstvo, založil aj túto manufaktúru, ktorá už v roku 1743 dodala porcelán pre cisársky dvor. Továreň s renomovanými odborníkmi z Nemecka, Francúzka a domácimi džbankármi vyrábala keramiku až do roku 1827. Táto sa už v 19. storočí stala vzácnym zberateľským artiklom.

Po období slávy areál prešiel rôznymi etapami, počas ktorých v poslednom desaťročí minulého storočia prišlo k totálnej devastácii , hrozil jeho zánik a demolácia. Keď sme prevzali nehnuteľnosť, nefungovalo nič. Začali sme s prácami na záchrane objektu, vyžadujúceho si nielen vysoké náklady, ale aj značnú dávku energie. Už teraz žije Beseda životom na aké desiatky rokov dozadu nepamätá a jej rozvoj neustále pokračuje.

V minulom roku prišlo k doriešeniu vlastníckych vzťahov a následne ku koncepčnému rozhodnutia – vrátiť Besede pôvodnú slávu. Z  nádvoria urobiť centrum kultúrneho a spoločenského života. Veľká časť objektu je zrekonštruovaná, zriadili sa prevádzky a administratívne centrá. V nádvorí prebieha úprava komunikácii a zelene so zámerom v prvom polroku 2011 začať s kultúrnymi a spoločenskými aktivitami a možno aj mestskou tržnicou. Napriek kríze sa práce nezastavili a jedná sa o ďalších projektoch, ktoré sú súčasťou tejto pamiatky. Myslím si, že príjemným prekvapením bude nová moderná pekáreň, s čerstvými výrobkami počas celého dňa, ktorá ponúkne pekárenské, cukrárenské výrobky a špičkovú kávu ešte v tomto roku. V zimnom období budú pokračovať práce na reštauračnej prevádzke s cenove prístupnou ponukou, ktorá v Holíči veľmi chýba.
Nedávno začali práce na obnovení fasády , ktoré nadväzujú na úplne novú strešnú konštrukciu, vynovenú v tomto roku. Zámerom je, aby aj vonkajší vzhľad manufaktúry, dôstojne reprezentoval mesto tak, ako pekne zrekonštruované vnútorné priestory.

Významnou udalosťou novodobej histórie „Besedy“ bola návšteva mnohých významných činiteľov Slovenskej republiky ako aj prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v priestoroch Holíčskej manufaktúry , ktorú si vysoko ceníme.

Nielen Holíčska manufaktúra, ale množstvo investícií v tomto meste je výsledkom nášho snaženia.. Odmenou je spokojnosť a dobrý pocit z rozsiahlej viditelnej práce vrámci nášho rodného mesta s víziou mnohých ďalších vylepšení.

Jozef Švrček


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024