Tenis v Moravskom Svätom Jáne funguje už od roku 1986.  Po desiatich rokoch rekreačného tenisu  sme sa rozhodli  začať s tréningom detí. Začiatky boli veľmi zložité.

 

 

Mali sme len 2 kurty, o ktoré sme sa delili s rekreačnými tenistami a členmi klubu.Trénovali sme len v letnom období, v zime sme využívali telocvičňu základnej školy, ktorá je na tenis nevhodná. Ak sme chceli v zime trénovať na kurtoch, museli sme chodiť do Břeclavi, poprípade do Brodského. Ale aj tak sme sa začali postupne zúčastňovať súťaží družstiev detí a hráči sa zúčastňovali suťaží jednotlivcov. Jakub Krajčír aj Tomáš Krajčír sa prebojovali na halových majstrovstvách SR jednotlivcov starších žiakov až do štvrťfinále.

 

 

Potom čo  nám bola odsúhlasená finančná pomoc s eurofondov, ktorú zastrešila obec, sme zvýšili počet kurtov na 4 a postavili sme aj novú budovu šatní. Náš tenisový areál je jedným z najkrajších v regióne. Mali sme dosť priestoru na trénovanie. Začali sme usporadúvať oficiálne turnaje pre deti v rôznych vekových kategóriách.

Chýbalo nám už len vyriešiť, kde trénovať v zimnom období. Najlepším riešením je postavenie nafukovacej tenisovej haly. Náklady na zakúpenie a prevádzkovanie haly  sú ale veľmi vysoké. Tenisový klub nemá toľko financií a ani obec by takúto investíciu nezafinancovala.

Po rôznych prepočtoch a kalkuláciách, po rozhovoroch s výborom TC, starostom  a členmi nášho klubu som sa rozhodol založiť spoločnosť TennisMotion, ktorá bude mať tenisovú akadémiu popri tenisovom klube TC Moravský Sv. Ján, zakúpi a bude prevádzkovať nafukovačku. Zobral som si dosť vysoký úver a v spolupráci s obecným úradom v Moravskom Sv. Jáne  sa tento projekt podaril zrealizovať.

Minulý rok bol prvý, kedy bola nafukovacia hala v prevádzke.  Aby bola rentabilná, okrem tréningov potrebujeme aby bola čo najviac využitá aj rekreačnými hráčmi. Nafukovacia hala je z druhej ruky, má už 8 rokov, takže v priebehu pár rokov bude potrebná výmena niektorých vrstiev, čo budú ďalšie náklady.

Momentálne trénujeme v akadémii 43 detí z Moravského Sv. Jána a okolia. Našou víziou je do 10-tich rokov bojovať v súťažiach družstiev o postup na majstrovstvá SR, medzi 8 najlepších družstiev. Všetky informácie ohľadne akadémie a nafukovacej haly sú na www.TennisMotion.sk

Verím, že to čo robíme, je prospešné pre našu obec a dáva deťom možnosť rozvíjať sa po fyzickej aj psychickej stránke. Ďakujeme všetkým za našu doterajšiu podporu a uvítame akýkoľvek podnet na zlepšenie doterajších podmienok.

Marián Krajčír, konateľ TennisMotion s.r.o. a člen výboru TC Moravský Sv. Ján

 


.

Je ok, ak nie si ok BSK