Od 16. do 21. septembra 2018 prebieha v Bratislave XII. Medzinárodné finále rečníckej súťaže v nemeckom jazyku Jugend debattiert international.

 

 

Celkovo sa v tomto roku súťaže zúčastnilo viac ako 2500 študentov zo 150 škôl v 12 krajinách strednej a východnej Európy. Súťaž prebiehala vo viacerých fázach, diskutovalo sa prostredníctvom školského a regionálneho kola až po národné finále.

Víťazi z národných finálových kôl sa v týchto dňoch stretávajú v Bratislave. Slovensko reprezentuje Filip Draškovič, študent Gymnázia, Ul. 1 mája 8, Malacky, ktorý sa stal v júni 2018 víťazom národného kola. Filip presvedčil porotu nie len o svojich rétorických schopnostiach, ale tiež o vynikajúcej nemčine.

 

Filip na gymnáziu študuje nemecký jazyk v programe DSD – Deutsches Sprachdiplom. Na súťaž sa pripravoval pod vedením svojej učiteľky nemčiny, zahraničnej lektorky a na odbornej stáži v Drážďanoch.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024