Presne v deň, kedy uplynulo sto rokov odvtedy ako sa narodil MUDr. Leopold Švorc, si pamiatku toho významného slovenského stomatológa uctili na spomienkovom stretnutí vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica (FNsP), pričom mu odhalili podobizeň a pamätnú tabulu. Podujatia sa zúčastnili pracovníčky a pracovníci nemocnice, pamätníci, zástupcovia verejného a spoločenského života i príbuzní a spolupracovníci tohto významného lekára.

 

Odhalenie podobizne a pamätnej tabule: MUDr. Leopold Švorc (* 20. septembra 1918 – † 1. októbra 1998)

 

„Chceme vzdať úctu významným osobnostiam podieľajúcim sa na rozvoji našej nemocnice – tým, ktorí boli rešpektovanými lekármi vo svojich odboroch. Tak ako MUDr. Leopold Švorc obetavo viac ako 40 rokov pôsobiaci v skalickej nemocnici, z toho 31 rokov zastávajúci post primára na stomatológii.“ Uviedla okrem iného pri spomienkovom stretnutí Mgr. Ing. Renáta Kormanová, MPH, výkonná riaditeľka FNsP a zároveň vysvetlila: „Chceme sa aj takto, postupným vytvorením galérie osobností našej nemocnice poďakovať tým, ktorí položili pevné základy v starostlivosti o zdravie občanov nášho regiónu, tvorili a predznamenávali odborný vývoj v medicíne a pristupovali k druhým s rešpektom i pokorou. MUDr. Švorc bezpochyby medzi takéto osobnosti patrí. Právom je prvým v novovznikajúcej pamätnej galérii našej nemocnice.“

 

MUDr. Leopold Švorc pochádza z obce Báhoň neďaleko Trnavy. Hlbokú vieru v Boha a pevné životné postoje mu formovala mladosť prežitá v kresťanskej rodine, keď jeho sestra vstúpila ako 16-ročná do Rehole Notre Dame v Bratislave a strýko bol jezuitský páter. Rovnako ako jeho brat nastúpil na Trnavské katolícke gymnázium a študoval tiež na slovenskom gymnáziu v Malackách. Po absolvovaní medicíny v Bratislave prešiel lekárskou praxou nemocnicami v Nitre a Senici. V skalickej nemocnici pôsobil v rokoch 1952 až 1993, post primára zastával celých 31 rokov (1952 – 1983). Patrí medzi osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju modernej slovenskej stomatológie a je zároveň spoluzakladateľom zubnej ambulancie Dentex v Skalici.

 

 

„Zubné oddelenie pod jeho vedením bolo so šesťdesiatimi pracovníkmi najväčším z oddelení v skalickej nemocnici. Zabezpečovalo zubnú starostlivosť pre značnú časť Záhoria. Svojou odbornosťou, ľudským prístupom k pacientom i spolupracovníkom sa pričinil o bezkolízny chod oddelenia, kde sa všetky ťažkosti i problémy riešili rozumne, neagresívne a ľudsky.“ Vyzdvihla dielo ktoré zanechal MUDr. Leopold Švorc aj Slovenská komora zubných lekárov, pričom poukázala na skutočnosť, že ošetrovanie pacientov svojho oddelenia zabezpečoval na vysokej odbornej úrovni, pre ktorú ho vyhľadávali aj z iných regiónov. Zároveň mal stále záujem o nové a pokrokové veci a poskytoval priestor aj tým, ktorí mali záujem napredovať.


.

Je ok, ak nie si ok BSK