Vnútroblok pri Spojenej škole, za Mestským centrom sociálnych služieb, v križovatke ulíc Pribinova a 1. mája, na Ulici M. Rázusa oproti Centru voľného času – tieto štyri lokality, ktoré ležia v dotyku s Ulicou 1. mája, sú po dlhých rokoch ako nové.

 

 

 

            Namiesto štrku, panelov a kaluží sa parkuje na vydláždených miestach, revitalizovala sa zeleň, opravili sa kanalizačné vpuste či obrubníky. Iniciátorom zmien v tejto lokalite bol poslanec MsZ Pavol Tedla. V našom piatom obvode bolo mnoho nedoriešených vecí, keďže obvod je územne veľmi členitý. Patria doň rodinné domy, bytové domy aj mestské zariadenia. S kolegyňou poslankyňou Katarínou Trenčanskou sa snažíme riešiť problémy, a práve vnútrobloky boli jedným z nich. Dlhé desaťročia sa do nich neinvestovalo, čo sa samozrejme prejavilo na ich stave,” povedal P. Tedla.

            Ostatným nateraz opraveným je vnútroblok na Ulici M. Rázusa oproti CVČ, odkiaľ zmizli staré panely a štrk. Pribudli nové chodníky, zámková dlažba, zeleň či nové kontajnerové stojisko mimo bytových domov. Obyvatelia sa tiež môžu tešiť na verejné osvetlenie, ktoré vo vnútrobloku doteraz nikdy nebolo, avšak aktuálne sa pripravuje a v priebehu pár dní bude dodaný stožiar.

Parkovisko pri CVČ zostalo zatiaľ v pôvodnom stave, pretože mesto podalo žiadosť o dotáciu z eurofondov na projekt dostavby CVČ. Ak prípadne budeme úspešní, parkovisko bude slúžiť pre stavebné mechanizmy.           Spomínaný piaty obvod má podľa P. Tedlu pred sebou ďalšie plány: Zostáva ešte vnútroblok pri Rulete a oprava prístupovej cesty ku garážam pri Inštalmonte. Svoje dokončenie si zaslúži aj Ulica Martina Rázusa, pretože sa tam na mnohých miestach počas dažďov hromadí voda.“ Ako ďalej povedal, spolu s K. Trenčanskou a vedením mesta diskutujú o Sasinkovej ulici a Ulici 1. mája tak, aby sa okrem nového povrchu vozovky opravili aj chodníky. Veľkou výzvou je križovatka pri Bille, kde už mesto zabezpečilo pozemky na jej rozšírenie, čím sa zlepší výjazd a prejazd vozidiel.

 

Ľubica Pilzová, foto a vizualizácia: Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky


.

Osobnosti kraja BSK