Pre priaznivcov histórie a rodu Pálffyovcov usporiadalo Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera konferenciu nabitú zaujímavými informáciami o jednom z najslávnejších šľachtických rodov s názvom Pálffyovci – Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie.

 

 

 

Rod Pálffyovcov niekoľko storočí ovplyvňoval dejiny, život i podobu mesta Malacky a jeho okolia. V Kultúrním domečku vystúpilo viacero odborníkov, ktorí odprezentovali nové poznatky o Pálffyovcoch, ich panstvách či miestach ich posledného odpočinku.

Prítomní sa okrem iného dozvedeli, čo má náš kaštieľ spoločné s bratislavským hradom a kto sa na základe výskumu a archívnych údajov považuje za jeho staviteľa. „Bol to veľkou pravdepodobnosťou Pavol IV. Pálffy, ktorý bol okrem iného vynikajúcim hospodárom, politikom a organizátorom,“ ozrejmil prednášajúci Marián Havlík.

Prednáška o stavbe františkánskeho kláštora a Kostola Nepoškvrneného počatia  Panny Márie kládla dôraz na Loretánsku kaplnku, Sväté schody a Boží hrob. „Je veľmi pozoruhodné, že Pavol IV. Pálffy dokázal pod jednu strechu sústrediť viaceré miesta kresťanskej zbožnosti s odkazom na pôvodné sväté miesta,“ zdôraznil Martin Švec výnimočnosť a podobu s originálmi.

Súčasťou konferencie boli aj dva príspevky o pálffyovských hrobkách. Prvá prednáška bola prechádzkou po viedenských cintorínoch, druhá sa týkala miest posledného odpočinku červenokamenskej línie Pálffyovcov v druhej polovici 19. storočia. „Teda vtedy, keď už veľmi ojedinele využívali krypty v Malackách a Bratislave. Rozhodli sa vybudovať vlastné pohrebné krypty na svojich veľkostatkoch či bývalých panstvách neďaleko hradu Červený Kameň a na cintoríne  v Smoleniciach,“ povedal Daniel Hupko.

Ako je známe, posledný majiteľ malackého zámku Mikuláš XIII. Pálffy so svojou manželkou odišiel v novembri 1918. Po odchode sa snažili všetko dodatočne  previesť na svoje majetky v Rakúsku, čo im vtedajší pamiatkový úrad až na drobné výnimky povolil.

Deň venovaný Pálffyovcom, nabitý zaujímavými informáciami, ukončila prehliadka pálffyovskej krypty. Nadšenci histórie a slávneho rodu sa môžu tešiť na zborník všetkých deviatich prednášok, ktoré odzneli na konferencii.

 

Text a foto: N. Bednáriková

 

 

 


.

Osobnosti kraja BSK