Prvýkrát za posledné štyri roky sa v Malackách stalo, že sa do verejnej stavebnej súťaže nikto neprihlásil. Išlo o rekonštrukciu ulice Písniky v časti Rádek. Dnes je už všetko inak.

            Mestu sa na druhý pokus podarilo obstarať dodávateľa kompletnej rekonštrukcie tejto pomerne dlhej komunikácie medzi Ulicou Duklianskych hrdinov a Hlbokou. Práce sa začali koncom septembra a budú trvať približne mesiac. „Písniky dostanú nový asfaltový povrch, pribudnú obrubníky po celej dĺžke a budú sa dláždiť aj vjazdy do dvorov. Okrem toho sa obnoví vodorovné dopravné značenie a autobusová zastávka,“ informoval poslanec MsZ za tento mestský obvod Richard Hájek.

Obyvatelia časti Rádek sa v minulosti právom mohli cítiť odsúvaní, to sa však v posledných rokoch zmenilo. Zrekonštruovaná už bola Lesná i Rakárenská smerom k materskej škole. Súčasťou blížiacej sa opravy Písnikov bude aj obnova časti chodníka pozdĺž Ulice Duklianskych hrdinov od Písnikov smerom von z mesta po nadjazd nad diaľnicou. Potom príde na rad rekonštrukcia Hlbokej ulice. R. Hájek tento postup považuje za systematický a trvácnejší v porovnaní napríklad s opravovaním iba jednotlivých jám a výtlkov: “Pokúsime sa ešte nájsť spôsob a finančné krytie, aby sme mohli po skončení prác vyasfaltovať aj Hlbokú ulicu po zberný dvor, ktorú používajú obyvatelia celých Malaciek.

 

-lp-/-otano-


.

Je ok, ak nie si ok BSK