Bratislavský samosprávny kraj spustil dnes dotazníkový prieskum, ktorý bude podkladom pre spracovanie dokumentu „Plán udržateľnej mobility“. Strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja bude základným nástrojom na plánovanie dopravného systému v regióne.

 

 

„Dotazník budú môcť vyplniť domácnosti aj jednotlivci z celého Bratislavského kraja. Len vďaka pravdivým údajom budeme môcť v nasledujúcich rokoch pracovať na rozvoji dopravy a na skvalitňovaní služieb pre obyvateľov kraja. Okrem toho je Plán udržateľnej mobility základnou podmienkou čerpania eurofondov na rozvoj regionálnej a mestskej verejnej dopravy. V jednoduchosti to znamená, že to, na čo Plán ukáže, že treba urobiť, na to budú eurofondy a peniaze z verejných zdrojov,“ zhrnul bratislavský župan Juraj Droba.

 

Zámerom Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja je na základe získaných informácií vypracovať hodnovernú analýzu a model súčasného stavu, ktorý bude kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja. Strategický dokument Plán udržateľnej mobility bude predstavený koncom budúceho roka.

 

Exaktným vyplnením dotazníka tak môže každý cenne prispieť k zmapovaniu reálnych dopravných potrieb obyvateľov Vašej obce. Prieskum je anonymný. Anketový dotazník nájdete na webovej stránke:

 

Ďalej: Dotazník na vyplnenie

 

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.


.

BM: Ustekana sobota