O predĺženie licencie žiada Radu pre vysielanie a retransmisiu skalické Rádio G3 a to aj napriek tomu, že o ňu pred rokom prišlo.

Ako uvádza server o médiách a reklame Mediálne.sk:
Dôvodom bol protizákonný prevod podielu na základnom imaní licencovanej spoločnosti Adut Plus. Rádio G3 napriek tomu ešte stále vysiela na frekvenciách 89,2 MHz v Skalici a 101,5 Mhz v Senici. RVR ich už medzičasom zaradila do jesenného licenčného konania. Adut Plus mal licenciu pôvodne platnú od 13. júna 2002 do 13. júna 2010, žiadosť teda v každom prípade prichádza neskoro.

V októbrovom (2009) článku o odňatí licencie server Mediálne napísal:
Rada odňala licenciu prevádzkovateľovi, spoločnosti Adut Plus, keďže protizákonne uskutočnila prevod podielu na základnom imaní v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania počas trvania platnosti licencie. Nepožiadala totiž o predchádzajúci súhlas rady s takýmto prevodom.

Rádio G3 vysiela na frekvenciách 89,2 MHz v Skalici a 101,5 Mhz v Senici. Od novembra 2003 nadväzuje na svojho predchodcu Rádio Adut, ktoré existovalo od roku 1998. Stanica bude musieť v zákonnej lehote ukončiť vysielanie.
(článok z 21.10. 2009)

Zdroj: Mediálne.sk


.

Lapková patrola