Malackí poslanci na svojom zasadnutí (27.9.) schválili po dvojročnej príprave zmeny a doplnky územného plánu mesta. Ich cieľom je ochrániť obyvateľov pred neregulovanou výstavbou. Určuje sa koeficient zelene, výšková regulácia alebo obmedzuje zneužívanie výstavby cez tzv. služobné byty. Doplnkami územného plánu mesta sa tiež zakazuje na celom území výstavba reklamných stavieb.

 

Na oplotení materskej škôlky visia billboardy aj kandidátov na primátora Novotu a Dubana. Tí dávajú zarobiť spoločnosti, s ktorou sa mesto už dva roky súdi o vypratanie.

 

Významné obmedzenie sa týka aj billboardových spoločností, ktoré sa snažili v Malackách stavať nové billboardy. Súčasné znenie zákona neumožnilo stavebnému úradu výrazne obmedziť ich výstavbu. Priamo na rokovaní sa k tomu vyjadril aj primátor mesta Juraj Říha: “Štrnásť billboardov som aktívne zastavil, aby nevznikli. Malacky sú teraz jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré má v územnom pláne úplný zákaz nových reklamných stavieb. Aj preto ma mrzí, že niektorí kandidáti majú plné ústa boja proti billboardom a nevadí im, že sa vylepia dokonca na súčasné nelegálne plochy pri Bille či Kauflande.“

Schválenými zmenami a doplnkami územného plánu sa na území mesta úplne zakazuje výstavba nových reklamných stavieb. Tým existujúcim už nebude možné po skončení doby predĺžiť staré povolenia vydané v minulosti a budú postupne miznúť z ulíc.

 

Dvojročný zákonný proces prípravy zmien a doplnkov územného plánu mesta bol zavŕšený hlasovaním poslancov. Materiál obsahoval mnoho úprav, ktorými vedenie mesta reagovalo na doterajšiu prax a problémy pri regulácii výstavby na území mesta. V mnohých prípadoch sa stávalo, že sa obyvatelia sťažovali na postup susedného stavebníka. Zmeny a doplnky územného plánu mesta dávajú do rúk stavebnému úradu nové argumenty, pre ktoré môže byť zástavba obmedzená. Pripravené boli tímom pracovníkov a architektov pod vedením viceprimátora mesta Milana Ondroviča, ktorý k tomu uviedol: “Ďakujem všetkým kolegom, ktorí počas celého procesu venovali maximum energie k jeho dokončeniu. V Bratislave roky diskutujú o podobných zmenách či o výškovej regulácii, v Malackách sme ju aktuálne prijali. Do zmien sme premietli aj návrh dvoch nových diaľničných križovatiek, čím sme splnili podmienku k začatiu prípravy projektovej dokumentácie nového obchvatu mesta.”


.

INAT Rezanie laserom