Poslanci Mestského zastupiteľstva na rokovaní 27. septembra prijali zmeny a doplnky územného plánu mesta. Tento rozsiahly strategický materiál je výsledkom dvojročnej práce projektantov, poslancov, zamestnancov MsÚ a verejnosti.

 

Foto: Daniel Krakovský

 

Garantom procesu bol viceprimátor Milan Ondrovič, ktorý počas diskusie v zastupiteľstve vyzdvihol prácu celého tímu: „Napríklad v Bratislave roky diskutujú o podobných zmenách či o výškovej regulácii, v Malackách sme ju aktuálne prijali. Do zmien sme premietli aj návrh dvoch nových diaľničných križovatiek, čím sme splnili podmienku k začatiu prípravy projektovej dokumentácie nového obchvatu mesta.”

 

Rozšírený zoznam verejnoprospešných stavieb

Aktualizovaný územný plán reguluje tri dôležité okruhy: zeleň, výšku zástavby a reklamné stavby. „Mesto ako novinku zavádza index zelene. Je to zadefinovaný minimálny podiel zelene, ktorý musí každý stavebník na parcele zachovať,“ vysvetľuje viceprimátor.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu vyplynul z podnetov verejnosti a mesta. Ich rozsah stanovili poslanci mestského zastupiteľstva v decembri 2016. Z priamo oslovených 52 subjektov prerokovania zaslalo svoje stanoviská a pripomienky v stanovenej lehote 28 z nich. Pripomienky uplatnili aj občania, občianske združenia a podnikateľské subjekty.

Do zoznamu verejnoprospešných stavieb sa dostali obe diaľničné križovatky, teda D2-Rohožník a D2-Studienka, severné prepojenie ciest na Veľké Leváre a Studienku, modernizácia železničnej trate či plánované mestské cyklotrasy.

 

Doprava, doprava, doprava

Zahrnutie dvoch plánovaných diaľničných križovatiek do územného plánu mesta je zásadným krokom, ktorý by mal smerovať k zlepšeniu dopravy v Malackách. Problémy spôsobuje najmä tranzit automobilov, ktoré prichádzajú od Studienky, Veľkých Levár či Rohožníka a smerujú na diaľnicu D2. Podľa odhadov len po Záhoráckej prejde denne 11 tisíc vozidiel, pričom dve tretiny z nich sú tranzitujúce.

Práve téma dopravy dominovala v diskusii k územnému plánu počas rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanec Marian Novota namietal, že nové diaľničné križovatky ani plánovaný obchvat medzi levárskou cestou a Motelom M doprave v Malackách nepomôžu. Podľa jeho názoru nebude slúžiť plnohodnotne, pretože tranzit z obcí Jakubov, Kostolište, Gajary a zo západnej časti mesta (Cesta mládeže, Vinohrádok) aj tak pôjde stredom mesta. „V návrhu územného plánu máme vnútromestské okruhy, jedným z nich je spojnica medzi Cestou mládeže, Štúrovou a Stupavskou. Práve tá rieši odklon dopravy zo západnej časti mesta mimo centrum,“ reagoval primátor Juraj Říha. Poslanec Pavel Spusta pripomenul, že o potrebe odkloniť tranzitnú dopravu z centra sa hovorí už viac ako 20 rokov. Doplnil ho bývalý primátor mesta a súčasný poslanec Jozef Ondrejka: „Nemusíme súhlasiť so všetkými zmenami v návrhu zmien a doplnkov územného plánu, ale ide o kompromis, a ten treba podporiť.“

 

Zákaz nových reklamných stavieb

Dôležitý na aktualizovanom územnom pláne je ochranný prvok mesta. „Ideme sa chrániť. Aby mal stavebný úrad páku na zastavenie nežiaducich javov v meste,“ povedal primátor a ako príklad uviedol, že napríklad v ucelených uličných zástavbách sa vykupujú staré rodinné domy, postavia sa „kolmice“ a tvária sa ako nová cesta. „Druhou našou pákou je výšková regulácia, pretože v mnohých prípadoch stavebníci nerešpektujú výšku okolitej zástavby. Deje sa to napríklad na Ulici Martina Benku,“ povedal J. Říha.

Tretím prvkom ochrany mesta je zúženie pojmu služobný byt. Viaceré lokality v meste totiž vlastníci kúpili ako priemyselné areály a načierno tam stavajú byty pre svojich zamestnancov. Odteraz je služobný byt určený iba na prechodné ubytovanie, pričom všetky spolu môžu zaberať v jednom areáli maximálne 300 štvorcových metrov. Ďalším dôležitým aspektom je podľa primátora úplné vylúčenie reklamných stavieb: „Štrnásť billboardov som aktívne zastavil, aby nevznikli. Malacky sú jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré má v územnom pláne úplný zákaz nových reklamných stavieb. Aj preto ma mrzí, že niektorí kandidáti majú plné ústa boja proti billboardom a neprekáža im, že sa vylepia dokonca na súčasné nelegálne plochy pri Bille či Kauflande. Dali tak zarobiť spoločnosti, s ktorou sa mesto už niekoľko rokov súdi o odstránenie týchto reklamných nosičov,“ doplnil J. Říha. Na území mesta už nebude možná výstavba nových reklamných stavieb. Tie, čo existujú, budú postupne miznúť, pretože po vypršaní zmluvného vzťahu už nové povolenia nedostanú.

 

Zo 14 prítomných poslancov bolo 13 za prijatie zmien a doplnkov územného plánu mesta (V. M. Adamovičová, Z. Baligová, R. Hájek, M. Haramia, D. Masarovič, J. Mračna, J. Ondrejka, M. Ondrovič, A. Pašteka, P. Spusta, P. Tedla, K. Trenčanská, L. Vidanová), jeden poslanec sa zdržal (M. Novota). Aktualizovaný územný plán so všetkými odhlasovanými zmenami nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

 

Ľubica Pilzová


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

HAŠŠO 6/2024