Senická cyklotrasa je veľmi obľúbená. Ľudia ju v hojnom počte využívajú na dopravu zo Senice až do rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, či do záhradkárskej oblasti. Väčšina cyklotrasy vedie mimo cestnej premávky. V Kunove je však približne 200 m úsek , kde cyklisti či chodci musia zbystriť pozornosť pri prechode cez cestnú komunikáciu III. triedy.

 

 

Aktuálne však v tomto úseku prebieha značenie cyklotrasy prepájajúcej existujúcu cyklotrasu Senica-Kunov a Kunov-Kunovská priehrada. Odteraz už bude tadiaľto prechádzanie cyklistov bezpečnejšie.

Mesto Senica tu zo svojho rozpočtu realizuje vodorovné a zvislé dopravné značenie, ktoré upozorní vodičov na zvýšený prechod cyklistov v tomto úseku. Na vozovke je v týchto dňoch realizovaný cyklokoridor, po ktorom budú cyklisti prechádzať . Ide o 1 meter široké pásy zelenej farby po oboch stranách vozovky, na ktoré bola použitá bezpečnostná protišmyková úprava vozovky, tzv. Tiregrip. V celom úseku novej cyklotrasy bude kvôli zvýšeniu bezpečnosti cyklistov znížená rýchlosť na 30km/hod. Značenie realizuje firma SATES, a.s., v celkovej výške 14 755€. Tento úsek cyklotrasy by mal byť dokončený na budúci týždeň, keď ešte po vytvrdnutí povrchu bude cyklochodník označený piktogramami.

Po realizácii projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa, ktorým sa majú doriešiť cyklodopravné trasy po meste, vznikne súvislá cyklotrasa, ktorou sa bude dať dopraviť z Kunovskej priehrady až po Dlhú ulicu, resp. po Železničnú ulicu.

 

Zdroj: Senica.sk


.

BM: Ustekana sobota