Už ste počuli o programe Zelená škola? Nie? Možno preto, že získať ho nie je vôbec pre školu jednoduché. Je to však prestíž a úspech ak sa to podarí! Súkromnej materskej škole Slniečko zo Skalice sa to ako jedinej MŠ v okrese podarilo.

 

 

Predpokladom pre získanie titulu „Zelená škola“ je kvalita proenvironmentálnej výučby a aktivít, ktoré škola navrhne a realizuje, miera participácie a individuálny posun školy. Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu a SLNIEČKO po dvoch rokoch práce titul získalo. Vyjadrením ocenenia tohto programu je certifikát Zelená škola a vlajka siete Eco-schools, ktorú škola obdržala v Bratislave v divadle Aréna na slávnostnej certifikácii programu Zelená škola. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Sme nesmierne hrdí na tento úspech a skvelú prácu všetkých zainteresovaných. ĎAKUJEME!


.

INAT Rezanie laserom