V piatok (26.10.) sa v Senici konalo slávnostné odhalenie Pamätníka 1. Československej republiky pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, ktoré predstavovalo najvýznamnejšie z podujatí venovaných pamiatke vytvorenia tohto spoločného štátneho útvaru.

 

Foto: ZOS v Senici
Oslavy sa začali pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku 1. Československej republiky, nachádzajúcemu sa v parku pri Základnej umeleckej škole v Senici, na mieste, kde bola pôvodne do roku 1990 umiestnená busta Marka Čulena. Po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky a štátnej hymny Českej republiky nasledovalo slávnostné odhalenie Pamätníka 1. Československej republiky symbolickým prestrihnutím pásky. Prítomným sa následne prihovorili primátor mesta Senica Branislav Grimm, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Magdaléna Kuciaňová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman. Program osláv vyvrcholil presunutím sa slávnostného zhromaždenia na okraj parku, kde pri príležitosti stého výročia vzniku 1. Československej republiky zasadili spoločne Branislav Grimm, Pavol Kalman, Magdaléna Kuciaňová a Vladimír Kocourek pamätnú lipu.

.

INAT Rezanie laserom