Vo štvrtok 25. októbra rokovalo mestské zastupiteľstvo poslednýkrát v tomto volebnom období. Najdôležitejším bodom bol návrh rozpočtu mesta na rok 2019.

 

 

Ako uviedol primátor Juraj Říha, jeho predloženie je prejavom zodpovednosti voči budúcemu vedeniu mesta. Poslanci návrh schválili bez zmien. V príjmovej časti rozpočtu sú okrem iného zahrnuté dotácie na projekt záchytného parkoviska (745 tisíc €), na cyklotrasu Družstevná – Radlinského (860 tisíc €), na výstavbu a rekonštrukciu telocvične ZŠ Dr. J. Dérera (150 tisíc €) a takmer 245 tisíc € na modernizáciu učební v ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova a ZŠ Dr. J. Dérera. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií pôjde v budúcom roku 525 tisíc € (Radlinského, Záhorácka, Námestie SNP, Veľkomoravská, J. Kubinu), na pokračujúcu modernizáciu verejného osvetlenia 120 tisíc €, na rekonštrukciu detských ihrísk 10 tisíc € a na rekonštrukciu toaliet a chodieb ZŠ Záhorácka je určených 200 tisíc €. Poslanci okrem iného schválili odkúpenie pozemku na Priemyselnej ulici od spoločnosti Eurovalley za symbolické euro, ktorý je potrebný pri výstavbe budúcej cyklotrasy.

 

Ako každoročne, aj tentoraz primátor prezentoval projekty, ktoré sa stihli dokončiť, resp. sú tesne pred odovzdaním. Keďže sa končí volebné obdobie, prezentácia obsahovala výpočet za posledné 4 roky.

 

Posledné zasadnutie zastupiteľstva zakončila slávnostná časť rokovania, počas ktorej každý z poslancov dostal pamätnú plaketu. Osobitné slová venoval primátor svojmu predchodcovi Jozefovi Ondrejkovi, ktorý po 20 rokoch končí pôsobenie v samospráve mesta. Šestnásť rokov, teda štyri volebné obdobia (1998 – 2014), bol primátorom Malaciek a uplynulé 4 roky (2014 – 2018) pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva. V blížiacich sa komunálnych voľbách už nekandiduje. Juraj Říha mu poďakoval za spoluprácu a zaželal mu veľa úspechov a zdravia v osobnom i pracovnom živote.

-lp-/-otano-


.

Je ok, ak nie si ok BSK