Prinášame sériu rozhovorov 3 otázky pre kandidátov na primátora Skalice. Dnes odpovedá riaditeľka materských škôl v Skalici nezávislá kandidátka Oľga Luptáková, riaditeľka odboru financií Trnavského samosprávneho kraja Anna Mierna, kandiduje za koalíciu strán OĽaNO, SaS a Nova. Tretím je nezávislý kandidát súčasný viceprimátor mesta Milan Roman.

 

Oľga Luptáková, Anna Mierna, Milan Roman

 

3 veci, ktoré najviac trápia Skaličanov?

Oľga Luptáková: Nulová komunikácia mesta – Primátor i poslanci sú volenými funkciami a zodpovedajú za narábanie s financiami, ako aj s mestským majetkom. Všetky ich kroky preto musia byť transparentnými. Je neprípustné, aby sa mnohé veci diali „za oponou“.
Problémy s parkovaním – Dopravnú situáciu je nutné začať riešiť konceptuálne, z dlhodobého hľadiska. Ja vidím cestu v budovaní záchytných parkovísk a v postupnom vytváraní cyklotrás, ktoré by spojili obytné štvrte so školami a s centrom mesta.
Čistota a poriadok – Za posledné roky sme sa v čistote veľmi pohoršili. Veľký podiel na tom nesie nižší stav pracovníkov pridelených z Úradu práce, ktorí mali upratovanie v minulosti na starosti a ktorých počet sa s postupným znižovaním nezamestnanosti zmenil. Mesto však musí nájsť cestu, ako čo najefektívnejšie využiť prostriedky na zabezpečenie čistoty v Skalici.

 

Anna Mierna: Komunikácia s občanom – mesto , zastupiteľstvo a primátor nekomunikujú s občanmi tak, aby v každom čase mali podstatné a pravdivé informácie.
Spravovanie mestského majetku – majetok je spravovaný neprehľadne, uprednostňujú sa osobné záujmy.
Kontrola – nie sú nastavené také kontrolné mechanizmy, ktoré by menovite poukázali na tých, ktorým vyhovujú práve neprehľadné transakcie.

 

Milan Roman: Tých tém je viac, od bežných po pálčivejšie. Jednou z nich je situácia s parkovaním v meste a pri nemocnici. S tým súvisí aj vyriešenie dopravnej situácie, stav ciest a chodníkov, či úprava grafikonu a zastávok MHD. S narastajúcim počtom obyvateľov vnímam aj potrebu bytovej výstavby. Za dôležité považujem aj vybudovanie športovísk, ako je krytá plaváreň či multifunkčná športová hala. Športové kluby, ale všeobecne obyvatelia Skalice, potrebujú mať v našom meste adekvátne zázemie pre tréningy, športové zápasy, plavecké výcviky či individuálne rekreačné športovanie. Taktiež vnímam aj potrebu revitalizácie vnútroblokov či detských ihrísk. Mesto potrebuje viac spoločenských a kultúrnych podujatí, aby sa ľudia vrátili späť do centra mesta a užívali si naše kultúrne pamiatky.

 
 

3 dôvody prečo by Skaličania mali dať hlas vám?

Oľga Luptáková: Mám skúsenosti s riadiacou funkciou – Pätnásť rokov pôsobím ako riaditeľka materských škôl a pod moju agendu spadá vyše 70 zamestnancov. Viem, ako komunikovať s ľuďmi a ako efektívne využívať všetky dostupné prostriedky na to, aby sa mesto rozvíjalo.

Nie som stranícky exponovaný človek – Nikdy som nebola súčasťou žiadnej politickej strany. Do týchto volieb idem ako občiansky kandidát, nezávislý od finančných alebo záujmových skupín. Nebudem zaviazaná žiadnym oligarchom.

Mám dobré vzťahy s družobnými mestami – Vyše dvadsať rokov som viedla družobné vzťahy mesta Skalca. A v prípade zvolenia chcem všetky svoje kontakty využiť k tomu, aby boli naše partnerské spolupráce znova o vzájomnej inšpirácii. Myslím si, že sa od týchto miest môžeme mnohému naučiť a zároveň byť opäť dobrým vzorom.
 

Anna Mierna: Nemám napojenie na minulosť a ľudí, ktorým by som mala byť zaviazaná
Som skúsený ekonóm, s praxou pri riadení rozpočtu, s riadením obchodných spoločností , kontrola a vyhodnocovanie investičných projektov.
Dokážem zabezpečiť financie z eurofondov, cezhraničnej spolupráce, župy.

 

Milan Roman: V Skalici žijem celý svoj život. Myslím si, že za tie roky rozumiem mestu i ľuďom. Stretávam sa s ľuďmi a počúvam ich. Zároveň ale viem, ako funguje samospráva. Skalica je z hospodárskeho hľadiska na tom relatívne dobre. Sú však oblasti či témy, ktoré doplatili na nesprávne rozhodnutia z minulosti alebo na to, že boli prehliadané a dlhodobo neriešené. A to chcem zmeniť. Skaličania sú hrdí na svoje mesto a chcem, aby ich hrdosť ešte vzrástla. Viem, že dôležité sú skutky, a preto som rád, že mojim plánom verí širšie okolie, vrátane 17 kandidátov na poslancov, ktorí ma podporujú a vidia to a cítia rovnako.

 

 

Prvé 3 kroky, ktoré urobíte v prípade zvolenia vo funkcii primátora?

Oľga Luptáková: Finančný a personálny audit – Ako každý dobrý hospodár, ktorý po niekom preberá žezlo, sa musím presvedčiť o tom, že všetko funguje tak, ako má. V prípade zvolenia preto poverím nezávislé organizácie vykonaním finančného a personálneho auditu.

Splatenie dlhu VEPOSU – Aj napriek tomu, že je mesto podľa verejne dostupných informácií v dobrej finančnej kondícii, nespráva sa ako zodpovedný hospodár. Organizácie, v ktorých má mesto majetkové zastúpenie, si navzájom dlhujú. Najurgentnejším sa javí splatenie dlhu SMM voči VEPOS-u, ktorý sa naďalej zvyšuje. Ak chceme rozumne hospodáriť, je potrebné si plniť svoje záväzky a všetky načas platiť.

Zavedenie participatívneho rozpočtu – Záleží mi na tom, aby sa Skaličania podieľali na veciach verejných. A to chcem umožniť nielen vďaka otvorenej komunikácii mesta, ale aj prostredníctvom aktívnej účasti občanov. Budem preto presadzovať vyčlenenie peňazí do špeciálneho participatívneho rozpočtu, z ktorého sa budú čerpať financie na projekty navrhnuté a schválené výhradne občanmi, nie mestom.

 

Anna Mierna: Poďakujem sa svojím voličom, podporovateľom, rodine a poprosím o spoluprácu aj tých , ktorí ma nevolili.
Uskutočním audit a analýzu hospodárenie mesta. Nestačia nám dielčie riešenia, ale je potrebné nastaviť úplne nové postupy riadenia mesta.
Návrh predložím Skaličanom. Ich názor je pre mňa podstatný.
 

Milan Roman: Takmer rok som vo funkcii viceprimátora. Vďaka tomu viem, v akých fázach sú jednotlivé témy či projekty mesta, a ktoré veci si zaslúžia väčšiu pozornosť. Nebudem potrebovať čas na zoznamovanie sa s úradom, a to vnímam ako moju výhodu. Koniec roka je spojený s prípravou rozpočtu, čo bude prvá väčšia úloha pre primátora, úrad a nové zastupiteľstvo. Jednou z mojich priorít, na ktorej som už začal pracovať, je vrátenie budovy ZŠ Strážnická späť do vlastníctva mesta. Mesto prišlo o školu zlým rozhodnutím bývalého vedenia v roku 2013. Škola potrebuje investície a prvý krok k tomu, aby sa mohla uchádzať o financie a granty, je jej vrátenie do rúk mesta. Prioritu má parkovanie v nemocnici, preto budem iniciovať rokovanie s vedením, aby sme riešili vzniknutú situáciu, ktorú nikto s mestom nekonzultoval. Po nástupe do funkcie by som sa pustil tiež do prípravy projektov, ktoré som avizoval v kampani.

 

Možnosť odpovedať na 3 otázky nevyužili súčasný primátor Ľubomír Barát a bývalý zástupca primátora Peter Pagáč.

 

Priebeh volieb možete sledovať v téme: Voľby 2018


.

INAT Rezanie laserom