Malacky sú v procese prípravy nového obchvatu, ktorý postupuje do prípravy projektovej dokumentácie. Národná diaľničná spoločnosť má už dodanú aj technickú štúdiu na odklon tranzitnej dopravy vedúcej centrom mesta s priamym napojením na novú diaľničnú križovatku D2 – Studienka pri Moteli M.

 

Grafické zobrazenie navrhovanej novej diaľničnej križovatky D2 – Rohožník, variant 2, ktorý dostal už zelenú ministerstvom životného prostredia.

 

“So zhrozením počúvam, že sa môj protikandidát na primátora Novota chystá na zastavenie a prekreslenie obchvatu, čo spôsobí oddialenie prípravy o 7 rokov. Reálne sa obávam, že si asi ani neuvedomuje, čo činí,” upozornil primátor Malaciek Juraj Říha.

 

Malacky dlhodobo trápi prejazd tranzitnej dopravy centrom mesta zo spádového smeru Veľkých Levár a Rohožníka. Súčasné vedenie mesta reagovalo na túto strategickú výzvu a vyrokovalo prijatie investičného rozhodnutia v Národnej diaľničnej spoločnosti. Zo smeru Rohožníka má byť postavená nová diaľničná križovatka, ktorá odkloní tranzitnú dopravu priamo na diaľnicu a zo smeru Veľkých Levár pôjde nová cesta komunikácia, ktorá bude ústiť na diaľnicu v križovatke D2 – Studienka pri Moteli M.

Počas štvorročnej práce sa príprava obchvatu Malaciek dostala do fázy tendra projektovej dokumentácie k novej diaľničnej križovatke D2 – Rohožník a pre novú obchvatovú komunikáciu od Veľkých Levár je spracovaná technická štúdia. Vedeniu mesta sa podarilo vyrokovať, že železnice zaradili do modernizácie trate nový železničný nadjazd za Malackami, ktorý je nevyhnutnou súčasťou obchvatu. Všetky tieto kroky sú potvrdené zmenou územného plánu mesta, ktorá sa schvaľovala v septembri. “Sme historicky najďalej v príprave obchvatu a v čase, kedy lobujeme o schválení investície do Malaciek, sa objavujú v schránkach Malačanov letáky kandidáta na primátora Novotu, ktorý sa chystá na zrušenie schváleného zámeru slovami, že postaví nový skutočný obchvat mesta. My však tento návrh už poznáme. Prezentoval ho verejne poslancom pri zmenách územného plánu. Ide o prekreslenie cesty, ktorú chce postaviť rovno za obytnou zónou na Jozefa Kubinu,” vysvetľuje primátor Říha.

 

“Všetci poslanci mu vysvetlili, že nie sme v čase vymýšľania, keďže Národná diaľničná spoločnosť pripravuje vyhlásenie procesu EIA a tendra na projektovú dokumentáciu, na čo roky čakáme. Som preto zhrozený, že kandidát na primátora podsúva verejnosti sľub o obchvate, za ktorým sa neskrýva nič iné len zrušenie štvorročnej tvrdej práce. Musel by sa totiž prekresliť už schválený územný plán Bratislavského samosprávneho kraja, ďalej územný plán mesta Malacky, musela dodať nová technická štúdia a už schválený výsledok posudzovania vplyvov na životné prostredie u železníc by išiel rovno do koša. Obávam sa, že pán Novota si ani neuvedomuje, čo činí. Pretože len zmena územného plánu kraja by trvala tri roky, až potom môže nadväzovať zmena nášho územného plánu, ktorá trvá ďalšie dva roky a až následne by musela Národná diaľničná spoločnosť so železnicami spustiť proces EIA, ktorý bude trvať dva roky. To všetko máme už za sebou a som presvedčený, že to znamená zastavenie celého procesu prípravy obchvatu. Čiže vo svojom programe sľubuje obyvateľom nielen nereálne veci, ale nehovorí im, že reálne ohrozuje schválený obchvat mesta rovnakým spôsobom, ako zablokoval výstavbu nového zimného štadiónu, ktorý mohol už teraz stáť,” uzatvára Říha.
 

Marián Novota ako poslanec už zablokoval výstavbu zimného štadióna
Primátor sa tak dotkol aj minuloročného hlasovania poslancov o zámere výstavby nového zimného štadióna. Podľa dohodnutého harmonogramu s investorom mal byť zimný štadión dokončený do októbra tohto roku. Pri minuloročnom rozhodovaní o nájme bola potrebná kvalifikovaná väčšina hlasov, ktorú sa nepodarilo pre nesúhlas poslanca Novotu dosiahnuť. “K zimnému štadiónu môžem uviesť iba to, že ma celá vec veľmi mrzela. Naša snaha vyšla nazmar a naša dôveryhodnosť bola u našich partnerov naštrbená. Rokujeme preto ďalej s investorom, ktorý však čaká na výsledok volieb, čomu po predošlej nepríjemnej skúsenosti ľudsky rozumiem,” vyjadril sa súčasný primátor. Mesto má pripravený aj alternatívny návrh na umiestnenie nového tréningového športového centra, na ktoré už získalo dostatočne veľké pozemky.


.
Toto je čítané

Záujem o výstavbu logistického centra v Borskom Svätom Jure vyvolal rozporuplné reakcie

V Borskom Svätom Jure vyvolal záujem investora o výstavbu logistického centra nevôľu časti…

20 rokov