Javor, borovica, dub, lipa, hrab – to sú stromy, ktoré sa ešte do konca roka vysadia v  Zámockom parku. Mesto bolo úspešné v projekte Zelené obce Slovenska, vďaka čomu získalo 16 tisíc € na novú zeleň.

 

 

„Cieľom je doplniť v Zámockom parku nové mladé druhy drevín. Celkovo sa vysadí 88 kusov stromov, na čo sa využije práve schválená podpora od Slovenskej agentúry životného prostredia vo výške 16 395 eur,“ vysvetlila referentka Útvaru výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Malackách Jana Bačová.

 

 

 

Keďže Zámocký park patrí medzi chránené kultúrne pamiatky, výsadba sa bude realizovať so súhlasom Pamiatkového úradu. Projekt Zelené obce Slovenska sa zameriava na obnovu, budovanie a zachovanie prírodných a poloprírodných oblastí prostredníctvom cielenej výsadby drevín.

-nb-/archív


.

BM: Ustekana sobota