Od júna do novembra trvala v Malackách oprava diaľničného privádzača, rozdelená do niekoľkých etáp. Dnes je už komunikácia hotová v takmer celej svojej dĺžke.

 

 

Ide úsek od vstupu do mesta po križovatku pri Gajdárovi a o odbočovacie rameno medzi Legionárskou a nadjazdom – to bolo rozšírené, pretože tento úsek bude súčasťou prípojnej cesty na budúce záchytné parkovisko v areáli Píly.

Súčasťou rekonštrukcie diaľničného privádzača bola obnova podložia, nový asfalt, nové dopravné značenie, vymenené mostné zábradlia a na niektorých miestach aj rozšírená cesta a spevnené okraje. Približne na úrovni čerpacej stanice Jurki je však nová vozovka na niektorých miestach nekvalitná. Zhotoviteľ to uznal ako reklamáciu a cestu dá do poriadku v jarných mesiacoch.

Rozsiahlu opravu financoval Bratislavský samosprávny kraj ako majiteľ a správca tejto komunikácie. Zostávajúci úsek – rozbitá cesta tesne pri vjazde do Malaciek – sa bude pravdepodobne rekonštruovať na jar.
 

-lp-/-otano-


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

HAŠŠO 6/2024