Projekty z oblasti kultúry a  turizmu majú dva týždne na získanie finančnej podpory z bratislavskej župy. Žiadosti o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry treba podať do 19. decembra a na podporu turizmu  do 20. decembra.

 

Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na podporu kultúry je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Bratislavského samosprávneho kraja v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja územia BSK.

 

 

Výzva je otvorená v 7 oblastiach podpory:

  1. Podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia
  2. Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií
  3. Podpora divadla a tanca
  4. Podpora literatúry
  5. Podpora vizuálneho umenia
  6. Podpora hudobného umenia
  7. Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít

Dotačná schéma na podporu turizmu má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu.

 

 

Výzva je opätovne otvorená vo viacerých oblastiach podpory:

  • Podpora vzniku a rozvoja regionálnych produktov a služieb generujúcich rozvoj CR
  • Podpora doplnkovej infraštruktúry pre skvalitnenie služieb CR 
  • Podpora pre tematické podujatia s dôrazom na CR a propagácia destinácie generujúca návštevnosť a rozvoj CR

 

Finančná alokácia na podporu kultúry na rok 2019 je maximálne do výšky 562 936,42 EUR a na podporu turizmu 179 116,13 EUR. Maximálna výška dotácie pre jeden projekt je v oboch oblastiach 8 000 eur, pričom jeden žiadateľ môže získať maximálne 20 000 eur.
 

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a  doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.


.
Toto je čítané

Letnú sezónu otvorí podujatie Vivat Holíč

Podujatie Vivat Holíč sa uskutoční 20. apríla na Holíčskom zámku a prinesie…

BM: Ustekana sobota