Iniciatíva Komunitné granty vyvolala opäť veľkú vlnu záujmu zo strany verejnosti. Viac ako 107-tisíc obyvateľov miest a obcí po celej krajine svojimi hlasmi určilo, ktorých 32 verejnoprospešných regionálnych nápadov získava od Nadácie VÚB podporu v celkovej, historicky najvyššej sume 200-tisíc eur.

 

 

Do každého kraja poputujú rovnomerným dielom granty až do výšky 25-tisíc eur pre 4 projekty, ktoré si miestni susedia a podporovatelia zvolili za najviac potrebné a žiadané. V Trnavskom kraji sa do hlasovania zapojilo 16 719 ľudí. Prehľad všetkých víťazných projektov je na stránkach www.komunitnegranty.skwww.nadaciavub.sk.

 

Štvrtý ročník programu Komunitné granty s podtitulom „200 000 eur pre komunity, kde to žije“ pomohol opäť zviditeľniť najkvalitnejšie, pozitívne zmeny prinášajúce nápady, ktoré vzišli z radov aktívnych komunitných centier, občianskych združení či miestnych samospráv z celého Slovenska. Spomedzi 386 prijatých žiadostí poslali nezávislí odborníci z hodnotiacej komisie 64 najlepších projektov do transparentnej súťaže formou verejného hlasovania. V každom kraji súťažilo 8 projektov.

 

Domáci obyvatelia vedia najlepšie posúdiť, čo ich región najviac potrebuje. Preto sme prišli pred tromi rokmi so systémom pomoci komunitám, v ktorom vidíme po každom ročníku čoraz väčší zmysel. Šikovným organizáciám umožňujeme férovo sa uchádzať o grant pre svoje nápady, avšak konečné slovo prenechávame samotným miestnym ľuďom. Všetkým, ktorí sa tento rok stmelili, zabojovali a uspeli, srdečne blahoželáme a s radosťou posielame našu podporu,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

 

Víťazné projekty v Trnavskom kraji

V rámci aktuálnych výsledkov iniciatívy Komunitné granty prerozdeľuje Nadácia VÚB doposiaľ najvyššiu sumu, vďaka čomu putuje do každého kraja Slovenska podpora až do výšky 25-tisíc eur. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získava grant vo výške až do 10 000 eur. V rámci Trnavského kraja takto zvíťazil projekt občianskeho združenia SERMO POPULA z Veľkého Medera s názvom „Drevená stodola – srdce ľudového umenia“, ktorého zámerom je vybudovať v obci priestor pre rozvíjanie miestnych ľudových tradícií a kultúry. Tento komunitný nápad sa stal zároveň s počtom viac ako 7-tisíc hlasov verejnosti najžiadanejším projektom v rámci celého Slovenska. Ďalšie 3 úspešné projekty v každom z 8 krajov si odnášajú podporu do 5 000 eur. V Trnavskom kraji je to festival pre všetky generácie „Trnava sa vzdeláva“, nápad vybudovania hracej plochy na ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch a projekt nového detského ihriska v obci Kajal.

 Spolu tak z verejného online hlasovania, ktoré prebiehalo od 26. novembra do 9. decembra, vzišlo po celom Slovensku 32 víťazných projektov.

 

Zoznam všetkých víťazných projektov, ich anotácie ako aj bližšie informácie o podpore nájdete na stránkach www.komunitnegranty.skwww.nadaciavub.sk. Komunitné aktivity budú realizované od marca do septembra budúceho roka.


.

Osobnosti kraja BSK