Trnavský samosprávny kraj a Smart Cities klub podpísali memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je nadviazať obojstrannú spoluprácu na tvorbe programu stratégie  Smart Regiónu TTSK.

 

 

„Chceme z trnavskej župy vytvoriť moderný európsky región. A práve takéto formy spolupráce nás môžu posúvať za našim cieľom. Budeme spoločne mestám a obciam v župe pomáhaťpri príprave vlastnýchstratégií inteligentných miest a obcí. Sprostredkujeme im zahraničné skúseností používania inteligentných služieb a technológiív oblastiach ako životné prostredie, adaptácia na klimatické zmeny,mobilita, úspora energií a tepla, efektívnejšie využitie verejného osvetlenia a pod.,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. 


.

BM: Ustekana sobota