Nové vedenie trnavskej župy vyčlenilo v tomto roku (od 1.6. 2018) na zvýšenie platov zamestnancov zariadení sociálnych služieb sumu viac ako 1 mil. €. Zvýšenie platov je premietnuté aj v schválenom rozpočte na rok 2019, a to v sume približne 3 mil. €.

 

 

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb dostali okrem toho ku koncu roka aj jednorázovú odmenu. Župa na tento účel vyčlenila ďalších viac ako 1 mil. €. Celkovo do zlepšenia finančného ohodnotenia župa v roku 2018 investovala 2,1 mil. €.

 

„Reflektujeme stav, že zamestnanci sociálnych zariadení sú nedocenení a ich práca je mimoriadne náročná. Preto sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme v tomto roku našli dodatočné zdroje na systémové zvýšenie ich platov, ako aj na jednorázovú koncoročnú finančnú odmenu. Keďže zvýšenie platov je systémové, samozrejme  sme ho premietli aj do rozpočtu na rok 2019,“ povedal župan Jozef Viskupič pri bilancovaní roku v sociálnej oblasti.

 

Trnavská župa sa však skvalitňovaniu pracovných podmienok pre zamestnancov sociálnych zariadení nevenuje len v rovine finančného ohodnotenia. Ako prvá župa realizujeme „Projekt pomáhajúcich profesii,“ ktorý je zameraný na rozvoj ľudského potenciálu a prevenciu syndrómu vyhorenia zamestnancov zariadení sociálnych služieb.


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota