Trnavská župa, prostredníctvom Nadácie DAR, podporila v roku 2018 celkom 53 rodín, ktorým rozdelila 16.606 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté rodinám na zabezpečenie liečby, starostlivosti o zdravotne postihnutých členov rodiny, pre občanov v núdzi a iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

 

Trnavská župa si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, preto sa snažíme prostredníctvom nadácie podporovať tých, ktorí to najviac potrebujú. Tento rok sa nám podarilo podporiť celkom 53 rodín, ktorým sme rozdelili 16,6 tis. €“ povedal člen správnej rady Nadácie DAR vicežupan Marek Neštický .

Nadácia DAR bola založená nadačnou listinou v roku 2004. Jej zakladateľom je Trnavský samosprávny kraj. Poslanie nadácie je napĺňané poskytovaním finančnej podpory na charitatívnu činnosť, na zabezpečenie liečby a starostlivosti zdravotne postihnutých, starých, chorých, bezmocných občanov, občanov v núdzi a iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. V neposlednom rade je všestranná podpora zameraná aj na mladých nadaných ľudí, umelecké, športové či iné talenty.

Nadácia DAR od začiatku svojej činnosti zabezpečovala v záujme plnenia verejnoprospešného účelu finančné prostriedky predstavované sponzorskými darmi od iných organizácií i od fyzických osôb.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024