Trnavský samosprávny kraj spúšťa avizovaný projekt participatívneho rozpočtu. Prostredníctvom neho budú môcť obyvatelia kraja, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie, navrhovať a rozhodovať o tom, ktoré projekty sa v rámci participatívneho rozpočtu v roku 2019 budú realizovať.

 

 

Na webovej stránke www.tvorimekraj.sk sú od 14. 1. 2019 k dispozícii všetky dôležité informácie. Trnavský samosprávny kraj v tejto súvislosti pripravil aj sériu verejných stretnutí po celom kraji, na ktorých chce potencionálnym záujemcom o realizáciu projektu poskytnúť všetky dostupné informácie, ako aj odporúčania, ako postupovať, aby splnili všetky podmienky na to, aby projekt bolo možné realizovať.

Harmonogram stretnutí na Záhorí:
15.1.2019 Skalica, Gymnázium F.V. Sasinka, Námestie slobody 3
16.1.2019 Šaštín-Stráže, Mestský úrad, Alej 549
17.1.2019 Senica, Jedáleň školského internátu pri SOŠ Senica, Štúrova 141/32

 

Na rok 2019 Trnavská župa vyčlenila na projekt participatívneho rozpočtu sumu 250 tisíc €.

 

VIAC INFOMRÁCIÍ ZÍSKATE NA: www.tvorimekraj.sk


.

BM: Festival Záhrad