Začiatok roka prináša opäť príležitosť predložiť nápady na kúsok pozitívneho posunu vo svojom okolí. Mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času či miestne samosprávy sa môžu uchádzať o grant pre svoje regionálne komunitné projekty z celkového balíka 30 000 eur od Nadácie VÚB.

 

 

Podmienkou úspechu v programe Zamestnanecké granty s podtitulom „Pomôžte svojej komunite“ je projektové zapojenie dobrovoľníka spomedzi ľudí pracujúcich vo VÚB po celom Slovensku. Výzva na prekladanie projektov zo strany organizácií trvá do 15. februára 2019. 

 

 

Cieľom aktuálnej iniciatívy Nadácie VÚB je podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré majú potenciál pretvárať prostredie, spríjemňovať život a riešiť lokálne otázky v komunitách po celom Slovensku. Základným predpokladom je pritom účasť jednotlivca či viacerých zamestnancov zo skupiny VÚB na spoločnej práci. Na možnosť zapojiť sa do tohto grantového systému zareagovalo počas jeho 12-ročnej histórie už takmer 1600 zamestnancov z radov VÚB. Podporených bolo doposiaľ 292 projektov.

 

„So štartom nového roka prichádzame opäť s novou výzvou pre zmysluplné občianske iniciatívy. A rovnako ju adresujeme aj všetkým spolupracovníkom v našej bankovej skupine na Slovensku, ktorí si dali predsavzatie byť tento rok ako dobrovoľníci aktívnejšou súčasťou diania vo svojom okolí. Náš zamestnanecký grantový program je o spájaní síl jednotlivcov s neziskovými organizáciami, z ktorého budú mať úžitok celé obce či mestské časti. Tešíme sa na to, čo dobré vzíde z našej podpory,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch a dodáva, že nadácia plánuje podporiť celkovo 20 najlepších projektov, pričom každá aktivita môže získať grant až do výšky 1500 eur. Projekty zaslané organizáciami bude hodnotiť nezávislá odborná komisia.

 

Inšpirácia pre nové nápady zo Záhoria

Aj v roku 2019 majú šancu na podporu rozličné nápady smerujúce k zveľaďovaniu a revitalizácii miestnych lokalít pre spoločný život a stretávanie sa, ekologické iniciatívy v mestách a obciach či inovatívne projekty s cieľom šíriť osvetu, kultúru, tradície a myšlienku dobrých vzťahov v komunitách. Inšpiráciou môže byť napr. minulý rok podporený projekt v Rohožníku, v rámci ktorého vytvorila skupina dobrovoľníkov nové výcvikového centra pre záchranárske psy. Špeciálne trénované psy pomáhajú pri hľadaní stratených ľudí v lesoch či ruinách. Klub turistov Lozorno získal financie na vybudovanie prekrytia v miestnom amfiteátri, ktorý sa nachádza pri priehrade v obci. Z programu Zamestnanecké granty získalo grant aj občianske združenie Modrá sova zo Stupavy. Tím dobrovoľníkov vypracoval originálny projekt vzdelávania obyvateľov o tom, prečo je dobré znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu. Z prostriedkov Nadácie VÚB bolo v roku 2018 podporené aj budovanie workoutového ihriska v Moravskom Sv. Jáne. Prínos podporených projektov popisuje aj online magazín Nadácie VÚB Srdcovky.

 

Návrhy projektov so zapojením zamestnancov skupiny VÚB môžu vypracovať neziskové organizácie prostredníctvom formuláru na stránke https://nadaciavub.egrant.sk. Uzávierka prijímania žiadostí je 15. februára. Víťazné projekty budú známe v marci a realizované v období od apríla do októbra 2019. Bližšie informácie o grantovom programe sú k dispozícii na stránke www.nadaciavub.sk.


.

Osobnosti kraja BSK