Trnavský samosprávny kraj, zavádza elektronický systém podávania žiadostí v rámci dotačných schém a zvyšuje informovanosť o rôznych formách občianskej participácie, vytváraniu príležitostí a hľadaniu možností pre zapájanie občanov do rozhodovacích procesov. Trnavská župa podpísala memorandum o spolupráci s občianskym združením WellGiving.

 

 

Sme prvá župa, ktorá zavádza výhradne elektronické podávanie žiadostí v rámci našich dotačných schém. Som veľmi rád, že v podobe občianskeho združenia WellGiving sme získali partnera, ktorý nám výrazne pomáha pri zavádzaní moderných a transparentých procesov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
 

Hlavným cieľom našej spolupráce je tiež zvyšovanie informovanosti o rôznych formách občianskej participácie, vytváraniu príležitostí a hľadaniu možností pre zapájanie občanov do rozhodovacích procesov na regionálnej úrovni a zvyšovaniu angažovanosti obyvateľov na veciach verejných.
 

Tiež zjednodušujeme ľuďom prístup na náš úrad a odbúravame zdĺhavú papierovú, a aj neekologickú, formu komunikácie.
 

Spoločne, bez finančných nárokov na rozpočet župy, vytvárame e-riešenie (egrant) a online aplikáciu (Hlas občanov), ktorá umožňuje obyvateľom kraja zapojiť sa do podávania projektov a spolurozhodovania. Tieto E-riešenia sú na mieru vytvorené pre Trnavský samosprávny kraj na prijímanie návrhov projektov, či už pri projekte Participatívneho rozpočtu alebo výziev z dotačných schém.


Trnasvke radio – Ranna show