Bratislavský samosprávny kraj dnes ocenil 54 najlepších študentov župných stredných škôl, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, úspešne reprezentujú školy doma i v zahraničí a zapájajú sa aj do slovenských a medzinárodných olympiád, športových šampionátov, odborných súťaží, rôznych projektov, organizujú dobrovoľnícke aktivity či zakladajú neziskové organizácie.

Podujatie sa konalo už po druhý raz a Bratislavský samosprávny kraj bude v oceňovaní pokračovať aj naďalej.

 

 

„,Ocenením chceme študentov povzbudiť a motivovať, aby naplno využívali svoj čas na strednej škole. Aby sa nielen čo najviac naučili, ale aj čo najviac zažili. Robíme všetko preto, aby na školách boli dobré podmienky, aby na školách mohli dosahovať výnimočné výsledky. Rovnako veľké ďakujem patrí aj učiteľom a riaditeľom. Vážim si, že vytvárajú podmienky na realizáciu študentov, častokrát aj vo svojom voľnom čase,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

 

 

V súvislosti s blížiacim sa polrokom nominovala na ocenenie každá škola svojho najlepšieho študenta. Tí najúspešnejší si z rúk predsedu BSK Juraja Droba a riaditeľa Úradu BSK Mariána Viskupiča prevzali diplom a poukážku v hodnote 50 eur na nákup kníh.

 

 

Bratislavský samosprávny kraj venuje školstvu prioritnú pozornosť. Vlani sa zlepšili podmienky učiteľom, napríklad možnosťou jazykového vzdelávania či príplatkami pre začínajúcich učiteľov. Na všetkých župných školách sa zaviedlo aj preplácanie mimovyučovacích aktivít učiteľov. Minulý rok preplatili Bratislavský samosprávny kraj 76 596 hodín, ktoré učitelia strávili prácou so študentami – či už na súťažiach, v krúžkoch, pri spolupráci so zamestnávateľmi a množstve ďalších aktivít v prospech školy. Tento rok sa bude pokračovať v rekonštrukciách a opravách na školách, aby aj školské prostredie čo najviac podporovalo tvorivosť a aktivitu študentov.


.

INAT Rezanie laserom