Trnavská župa zavádza nové systémové opatrenie –  5 ročné funkčné obdobie pre riaditeľov všetkých svojich inštitúcií. Župa nastavuje  rovnaké pravidlá pre všetky rozpočtové aj príspevkové organizácie – kultúrne, sociálne a správu a údržbu ciest.

 

Župa chce pri stanovení funkčného obdobia postupovať obdobne ako pri riaditeľoch škôl, ktorým zákon presne určuje funkčné obdobie na 5 rokov.

 

„Našim organizáciám chceme dať nový impulz pre ich ďalší rozvoj a presne stanoviť funkčné obdobie riaditeľov na 5 rokov. Je to nový systémový prvok, ktorý zabezpečí, aby sa naše inštitúcie rozvíjali a zároveň vytvárame prirodzený tlak, aby riaditelia, po uplynutí 5 rokov, museli podať odpočet toho, čo v inštitúcií urobili a zároveň predstaviť nové vízie a nápady,“ povedal župan Jozef Viskupič.

 

 

Všetkých 18 kultúrnych a 21 sociálnych zariadení bude mať na najbližších päť rokov jasne definovanú víziu rozvoja. Proces výberu rozvojovej koncepcie organizácií prostredníctvom transparentných výberových konaní na riaditeľov bude župa uskutočňovať podľa novej smernice o výberových konaniach platnej od 1.12.2018. V súlade s aplikáciou koncepcie päťročných funkčných období štatutárov, župa predkladá, na februárové rokovanie zastupiteľstva TTSK, návrh na odvolanie riaditeľov kultúrnych a sociálnych inštitúcií a vypísanie nových výberových konaní, ktoré sa uskutočnia vo všetkých organizáciách do 30.6.2019. Opatrenie sa netýka tých riaditeľov, ktorí v ostatnom čase prešli výberovým konaním, no zároveň v rámci výkonu ich mandátu už bude aplikovaný princíp 5-ročného funkčného obdobia. Týka sa to riaditeľov Divadlá Jána Palárika, Galérie J. Koniarka a Vlastivedného múzea  Galante.

 

 „Všetky naše inštitúcie postavíme na rovnakú štartovaciu čiaru a ich koncepcie rozvoja budeme posudzovať pravidelne každých 5 rokov,“ doplnil Jozef Viskupič.

 

 

Výberové konania sa budú uskutočňovať za účasti odbornej verejnosti, ktorá bude zastúpená v komisiách tak, ako tomu bolo pri výbere novej riaditeľky trnavského divadla, či galérie. 


.
Toto je čítané

V Senici vyhodnotili 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Vo štvrtok (18.4.) sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konalo…

BM: Ustekana sobota