Mesto Holíč získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 666 tisíc eur na podporu realizácie projektu s názvom Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Informoval o tom centrálny register zmlúv.

 

Ilustračné foto CBS

Holíč získal finančné prostriedky formou kapitálového výdavku na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. “Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na stavebné náklady podľa stavebného rozpočtu vo výške 668.485 eur, na projektovú dokumentáciu 15 420 eur, informačnú tabuľu 200 eur, stavebný dozor 3500 eur a na vnútorné vybavenie sprístupneného priestoru a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky sumu 14.000 eur,” uvádza sa v podmienkach zmluvy.
Mesto Holíč sa zaviazalo spolufinancovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje z vlastných zdrojov najmenej vo výške piatich percent, čo predstavuje investíciu 35 080 eur z celkového rozpočtu projektu, ktorý je vo výške 701 605 eur.


.

Labková patrola