Celoslovenskej súťaže „EXPERT geniality show 2018“, ktorá sa konala koncom minulého roku, sa zúčastnilo aj 30 študentov VIA HUMANA v Skalici. Počínali si veľmi dobre, keď 20 študentov získalo spolu 29 ocenení EXPERT. Z  toho boli štyri ocenenia TOP EXPERT, čím potvrdili úspešné výsledky z predchádzajúcich rokov.

 

 

V kategórii študentov 3. a  4. ročníkov získali ocenenie TOP EXPERT za umiestnenie v prvej stovke: Erik Šiška, Tomáš Tytykalo (obaja IV.C) a Jozef Polák (IV.A). V kategórii študentov 1. a  2. ročníkov získal ocenenie TOP EXPERT Filip Fagan ( I.C).

V jednotlivých kategóriách boli najúspešnejšími: Martin Geguš (IV.C) v téme „Do you speak English?“, Erik Šiška v téme „Dejiny, udalosti, umenie“ a Filip Fagan v téme „Mozgolamy“.

Výborne si počínali aj ďalší študenti, ktorí získali ocenenie EXPERT v témach:

„Góly, body, sekundy“: J. Polák (IV.A), E. Šiška, J. Chmeňa (II.D), E.Srnec (IV.A) a D. Römer (II. D),

„Mozgolamy“: A. L. Križánek (IV.C), P. Chanečková (II.A), A. Selecký (III.C) a D. Cvečka (II.C),

„Svetobežník“: T. Tytykalo, E.Srnec (IV.A), J. Polák, D. Talábová (III.A) a R. Novák (III.B)

„Dejiny, udalosti, umenie“: J.Kos (II.C), T. Tytykalo, E.Zaňát (I.A)

„Do you speak English?“ : N. Vávrová (I.B), T. Vanek (IV.C), Adam van Cleven (III.C) a  D. Tichý (IV.C),

„Tajomstvá prírody“ je expertom Filip Fagan (I.C).

Úspešným študentom gratulujeme a veríme, že o rok budú opäť pozitívne zviditeľňovať našu školu, mesto Skalica i región Záhoria.

 

František Roth


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota