Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sa vďaka Správe Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie konala na cirkevnej škole prednáška o mokradiach, ktoré sa zvyknú často nazývať i močiarmi. Hovorilo sa o význame a funkciách, o potrebe ochrany týchto špecifických území, aj o Ramsarskom dohovore.

 

 

Mokrade sú ekosystémy, ktoré sú mimoriadne významné pre zachovanie rôznych živočíšnych a rastlinných druhov. Ich ochrana je nesmierne dôležitá, preto je potrebné o ich úlohe a funkciách hovoriť. „Nedávno bolo výročie medzinárodného Dohovoru o mokradiach a zároveň Svetový deň mokradí. My sme si pri tejto príležitosti pripravili krátku prezentáciu a premietanie filmu o mokradiach na Záhorí,“ povedal žiakom na úvod Martin Mráz, ochranár CHKO.
 

Prostredníctvom filmu Oázy života, Obnova mokradí na Záhorí, ale i následnej prezentácie Martina Mráza, sa žiaci dozvedeli, čo sú vlastne mokrade, prečo sú také vzácne, akú majú úlohu a prečo je dôležitá ich ochrana, ktorá sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce. Slovensko je totiž súčasťou Ramsarského dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva. Tak ako ostatné členské krajiny aj my sme sa zaviazali chrániť mokrade. „V rámci Ramsarského dohovoru boli vytypované najvzácnejšie územia a na Záhorí máme dve mokraďové ramsarské lokality. Jedna je rieka Morava a druhá je riečka Rudava,“ vysvetlil Martin Mráz.
 

Vďaka pozornosti, ktorej sa mokradiam dostáva, môžeme dnes vidieť množstvo vzácnych rastlín a živočíchov, pre ktoré sú tieto ekosystémy domovom. A keďže sú mokrade súčasťou nášho regiónu, prednášky budú pokračovať aj pre žiakov ďalších škôl.

 

N. Bednáriková


.

BM: Ustekana sobota