Obce na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a rovnako aj fyzické a právnické osoby regiónu budú mať aj v roku 2019 možnosť uchádzať sa o dotácie v oblasti kultúry a vzdelávania, v oblasti zdravia a športu.

 

 

Spolu na ne Úrad TTSK vyčlenil sumu 750.000 eur zo svojho rozpočtu, rovnomerne na každú z troch kapitol.

 

Vyhlásenie výziev odsúhlasili krajskí poslanci v stredu na svojom zasadnutí v Trnave. “Dotácie možno poskytnúť obciam na území TTSK ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia TTSK. Žiadateľmi môžu byť aj právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území TTSK, alebo vykonávajú činnosť, či poskytujú služby obyvateľom kraja,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Sedemdesiat percent zo sumy –  525.000 eur – je určených na poskytovanie dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK a 30 percent – 225.000 eur – je vyčlenených v zmysle VZN pre obce. Predkladanie žiadostí bude možné elektronicky, v termíne do 15. marca. 


.

Lapková patrola