Prednostka mesta Skalica Eva Lukianová je podozrivá z nezákonného nakladania s verejnými financiami a mala by okamžite ukončiť pracovný pomer s mestom. Uviedol to na mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Skalici v stredu (13.2.) zástupca primátora Vladislav Horňák.

Ilustračné foto: 123rf.com

“V roku 2016 prebehlo výberové konanie na dodávateľa verejného osvetlenia. Na základe neho uzatvorila Správa mestského majetku (SMM) zmluvu s firmou EMPEMONT Slovakia vo výške približne 430 000 EUR. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil porušenie pri verejnom obstarávaní a vydal rozhodnutie, ktorým udelil SMM pokutu viac ako 21 000 EUR. Týmto obstarávaním získala zákazku firma, ktorej spoločníkom je Jiří Bolcek, ktorý žije presne na tej istej adrese, na ktorej žije alebo sa dlhodobo zdržiava prednostka. V čase verejného obstarávania bola Lukianová na MsÚ zamestnaná ako vedúca všeobecnej správy, do ktorej kompetencie patrí aj koordinovanie procesu verejného obstarávania,” dodal viceprimátor Horňák.

 

Ako ďalej uviedol, v správe ÚVO sa píše, že MsÚ koordinoval výberové konanie s vtedajším prednostom MsÚ Antonom Bobríkom a SMM, ktorej konateľom je Ľudovít Bránecký, čo potvrdzuje aj správa dozornej rady spoločnosti. “Pred rokom bol odvolaný viceprimátor Peter Pagáč, ktorý bol zároveň druhým konateľom v spoločnosti SMM a následne aj bývalý prednosta Bobrík. Séria týchto odvolaní súvisela s podozrením z netransparentnosti. Následne Lukianová, vtedy na pozícii vedúcej všeobecnej správy úradu, doslova utiekla na dlhodobú práceneschopenku, z ktorej sa nečakane vrátila na pozíciu prednostky okamžite po voľbách, v ktorých uspela Anna Mierna. Neodvažujem si ani domyslieť, prečo primátorka drží ochrannú ruku nad osobou, o ktorej už pred nástupom bola upozornená, že existujú vážne dôvody o jej dôveryhodnosti a transparentnosti,” doplnil viceprimátor.

 

Ten navrhol zostaviť pracovnú skupinu z poslancov, ktorá by plošne preskúmala hospodárnosť s nakladaním finančných prostriedkov na MsÚ a vo všetkých organizáciách, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Poslanci hlasovaním zaviazali primátorku, aby sa k uvedeným skutočnostiam vyjadrila do 15. februára, za túto výzvu hlasovali všetci prítomní poslanci.

 

“Ja som o týchto informáciách nevedela. Tento spôsob komunikácie sa mi zdá neštandardný a hrozný. Nechcela som takýmto spôsobom komunikovať v Skalici a som tým pobúrená. Začnem sa tým okamžite zaoberať a vydám k tomu stanovisko. Viem, že zástupca primátora spomínané verejné obstarávanie riešil, informoval ma o ňom. Padali tam ale iné mená a nikdy nepadlo meno Evy Lukianovej,” informovala po MsZ primátorka Skalice Anna Mierna.

 

“Ja na základe takýchto online informácií neviem okamžite posúdiť, či to je pravda alebo nie. Momentálne nemám nič v rukách, ani protokol, ani verejné obstarávanie. Rozprávala som sa s prednostkou, tá podľa jej slov ide okamžite podať trestné oznámenie. Ja za ňou stále stojím,” doplnila primátorka. Na otázku, či má zástupca primátora jej dôveru, neodpovedala.

 

Na problém s obstarávaním verejného osvetlenia poukazovala už v minulosti dozorná rada SMM. “Prišlo k závažnému pochybeniu pri výberovom konaní. ÚVO oznámil SMM, že úplne nesprávne zvolila spôsob obstarávania, keď deklarovala, že objem obstarávania je nula eur. To znamenalo, že mali oveľa jednoduchšiu možnosť výberu dodávateľa, dokonca až po takú úroveň, že v podstate neprišlo k súťaži. Okrem toho ÚVO upozornil aj na ďalšie pochybenia,” vysvetlil bývalý člen Dozornej rady SMM Lukáš Tisoň.

 

“Ja spolu s druhým konateľom SMM Pagáčom a vtedajším prednostom MsÚ Bobríkom sme hľadali riešenie, ako túto situáciu riešiť. Verejné obstarávanie sme spravili tak, že víťazom sa stane ten, kto nám ponúkne osvetlenie také, ktoré sa zaplatí čo najskôr z úspor. My sme nič nekupovali. Oslovili sme 15 firiem, dostali sme päť ponúk, z ktorých dve ponuky boli nekompletné. Z troch ponúk sme potom vyberali. Vybrali sme z nich zariadenie v hodnote 430.000 eur, ale my sme žiadne zariadenie nekupovali. My sme zariadenie odobrali, sami sme si ho namontovali,” ozrejmil konateľ spoločnosti SMM Bránecký.

 

V podmienkach verejného obstarávania bola z troch kritérií rozhodujúca najkratšia doba splátkového kalendára na pokrytie ceny svietidiel úsporami. Ponúkaná suma sa nezohľadňovala vôbec. ÚVO vo svojej dôvodovej správe uvádza, že SMM porušila viacero paragrafov zákona o verejnom obstarávaní, keď medzi iným zvolila spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky pod finančný limit, pričom toto porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.


.

INAT Rezanie laserom