Pred jarnými prázdninami môžete ešte zavítať a obzrieť si bližšie niektoré zo stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Na záver februára organizuje Dni otvorených dverí šesť škôl, a to pre záujemcov o štúdium, teda deviatakov, ich rodičov ako aj výchovných poradcov.

„Určite zavítajte na naše stredné školy, zistite o nich viac a vyberte si z ponúkaných študijných odborov ten, ktorý vášmu dieťaťu zabezpečí kvalitné vzdelanie do života, zohľadní to čo ho baví, aby sa čo najlepšie uplatnilo na trhu práce,“ pozýva predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
 

Zajtra, v utorok 19.2. pozýva do svojich priestorov bratislavská Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Zochovej 9, ktorá má najdlhšiu tradíciu zo všetkých stredných škôl elektrotechnického zamerania v Bratislave. Od 9:00 do 17:00 hodiny sa návštevníci dozvedia všetky potrebné informácie o tom, čo všetko sa dá na škole študovať, zistia viac o škole, priestoroch, projektoch ako aj aktivitách. Aj na druhom Dni otvorených dverí si môžete zahrať a zmerať si svoje sily so spolužiakmi na turnaji v počítačových hrách Zochovaleague, kde sa hrajú hry: Counter-Strike: Global Offensive (5v5) a League of Legends (2v2). Registrácie sú otvorené len do dnes 18.2.2019 do 15:00 hodiny.

 

Na Deň otvorených dverí pozýva v tomto týždni aj Obchodná akadémia na Račianskej 107 v Bratislave, ktorá ponúka 4-ročné denné štúdium zakončené maturitou. V stredu 20.2. od 8:00 do 13:00 hodiny budú k dispozícii učitelia, vedenie školy ako aj študenti, ktorí prezradia viac o tom, že študenti môžu počas štúdia získať mnoho certifikátov a zúčastňovať sa rôznych súťaží, že škola dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v maturitných skúškach, že odborná prax v zahraničí je benefitom pre vybraných žiakov štvrtého ročníka a ďalšie užitočné informácie.

 

 

V stredu 20.2. otvorí svoje priestory aj pezinská Stredná odborná škola na Myslenickej 1. Deň otvorených dverí sa uskutoční v budove školského internátu na Komenského ulici č. 29 od 9:00 do 16:00 hodiny. Záujemcovia o štúdium si môžu pozrieť priestory pre praktické vyučovanie a oboznámiť sa s ponukou odborov vzdelávania. Pripravené sú ukážky kuchárskeho a kaderníckeho umenia študentov, ochutnávky, vyskúšať sa bude dať príprava a servírovanie špecialít alebo si môžete nechať upraviť účes.
 

Do svojich priestorov pozýva záujemcov o štúdium, žiakov zo základných škôl, ich rodičov a výchovných poradcov v stredu 20.2. aj Stredná odborná škola technická na Vranovskej 4 v Bratislave. Od 9:00 od 17:00 hodiny čaká na návštevníkov prezentácia školy, študijných odborov, konzultácie s výchovným poradcom, majstrami odbornej výchovy, ukážky žiackych prác na obrábacích strojoch, ukážky programovania CNC strojov, ukážky žiackych prác v oblasti zlatníctva. Chýbať nebudú ani informácie týkajúce sa mimoškolskej činnosti, aktivít školy, či súťaží a projektov.
 

Svoje brány v stredu 20.2. od 8:00 do 14:00 hodiny opäť otvorí aj Spojená škola v Ivanke pri Dunaji. Prehliadka školy sa bude konať každú celú hodinu. Na svoje si pri návšteve tejto školy prídu všetci tí, ktorí majú vzťah k prírode, zvieratám, poľnohospodárstvu, agropodnikaniu. Spoznajú jej odbory, v ktorých sa zameriava na chov koní a jazdectvo, rybolov, kynológiu, obchod a mnohé ďalšie odbory, v ktorých okrem teoretických poznatkov nadobudnú študenti najmä praktické zručnosti.
 

Sériu dní otvorených dverí vo februári uzatvorí Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave, ktorá do svojich priestoroch pozýva v piatok 22.2.. Od 8:00 do 12:30 hodiny je pripravená prehliadka školy, priestorov, učební. Chýbať nebudú rozhovory s učiteľmi, žiakmi, ako aj doplnkové informácie, ktoré pomôžu budúcim študentom ľahšie sa rozhodnúť pre svoje budúce povolanie.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024