Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. poslala ďakovný list tímu pedagógov Gymnázia Ul. 1. mája 8, Malacky za výbornú prípravu žiakov, ktorí ako študenti FIIT, dosiahli vynikajúce výsledky v akademickom roku 2017/2018.

 

 

„Radi by sme poďakovali za výbornú prípravu žiakov, ktorí teraz, ako naši študenti, dosiahli vynikajúce výsledky. Vaša škola sa týmto zaradila u nás medzi tie najlepšie v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium,“ uviedla pani dekanka v sprievodnom liste adresovanom vedeniu školy.

 

 


.

INAT Rezanie laserom