Minuloročná turistická sezóna patrila medzi tie lepšie. Výrazne k tomu prispelo i označenie turisticky zaujímavých cieľov na pozemných komunikáciách v správe Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Potvrdila nám to tretina návštevníkov, ktorí navštívili naše pamiatky alebo turisticko-informačnú kanceláriu.

Sprievodcovia v Malackách, Foto: TIK Malacky

 

Informácie v TIKu hľadalo 1074 návštevníkov, z toho 130 zahraničných. Zo zahraničných návštevníkov to boli najmä naši susedia z Českej republiky a Rakúska. Veľa bolo i holandských turistov, ktorí majú záľubu v karavaningu. Najpočetnejšiu skupinu turistov tvorili rodiny s deťmi, cykloturisti a seniori využívajúci železničnú dopravu.

Foto: TIK Malacky

 

Oproti minulým rokom, kedy bol záujem len o jednotlivé pamiatky, sa zvýšil záujem turistov o organizované prehliadky mesta so sprievodcom. Túto službu využilo 647 návštevníkov. Medzi najvyhľadávanejšie pamiatky patrili jednoznačne kaštieľ (1471 platiacich osôb), krypty a kaplnka Svätých schodov.

Prehliadka krýpt počas potuliek v roku 2017 (foto: Nikoleta Hrebeňová)

Návštevníkom nášho kraja sa najviac páčila okolitá príroda a v lete najmä čisté prírodné vody na kúpanie. Tiež boli veľmi spokojní aj s bohatým kultúrnym programom počas kultúrneho leta a s profesionalitou sprievodcov v našich mestských pamiatkach. Najviac sa sťažovali (okrem letných horúčav) na nedostatočnú infraštruktúru cyklotrás a ubytovacích kapacít. Mnohým návštevníkom sa nepozdávali ceny ubytovania v porovnaní s ponúkanými službami a tiež, že inzerované ponuky ubytovania v súkromí boli dlhodobo blokované ubytovaniami zamestnancov, ktorí pracujú v okolitých priemyselných parkoch. Prevažná väčšina návštevníkov odchádzala z nášho mesta spokojná a mnohí z nich sľúbili, že nás odporučia i svojim známym.
TIK Malacky


.

Je ok, ak nie si ok BSK