Záhorské múzeum v Skalici uskutoční v Univerzitnej knižnici Bratislava pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc a  prebiehajúcej výstavy Ľudový odev na Záhorí prezentáciu svojej edičnej činnosti.

 

 

Dôraz bude venovaný publikácii vydanej v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky – súborné vydanieViac ako osemstostranové vydanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

 

V rámci prezentácie knihy sa prihovoria dvaja hlavní autori nového súborného vydania Vladimír Godár a Peter Michalovič. Z výstupov posledného obdobia záujemcom odborní pracovníci a autori v skratke priblížia monografie Tradičný odev Záhoria Mojmíra Benžu, Mestská správa Skalice do roku 1711 Richarda Dršku, Otec a syn národa Evy Fordinálovej, monografiu Skalica autorského kolektívu, Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí Martina Hoferku, reedíciu publikácií Skalica 1918V službách človečenstva Viery Lukáčkovej, periodické tlače časopis ZáhorieZborník Záhorského múzea, katalógy k výstavám a ďalšie. Prezentácia publikácií bude spojená s ich predajom.

V kultúrnom programe večera sa predstavia členovia ľudovej hudby Skaličan s primášom Petrom Michalovičom.

 

Miesto: prednášková miestnosť Univerzitnej knižnice Bratislava, Ventúrska 11
Dátum konania:  streda 6. marca 2019 o 17.00 hod.


.