Mesto Senica chce oceniť osobnosti v oblasti pedagogiky, kultúry a umenia.

 

 

Malo by ísť o ľudí, ktorí dosiahli v roku 2018 v oblasti školstva, kultúry a práce s deťmi a mládežou výborné výsledky.

 

Oceňovaní budú pedagogickí pracovníci vynikajúci v oblasti prípravy žiakov, inovatívnych prístupov vo výchovno–vzdelávacom procese a mimoškolských aktivít. “V oblasti kultúry sú oceňované osobnosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú k rozvoju kultúrneho života mesta alebo ho reprezentujú za hranicami okresu i štátu,” uviedla hovorkyňa Senice Viera Barošková.

 

Nominovať svojho kandidáta môžu všetci občania mesta. “Nominácie so stručnou charakteristikou môžu občania zasielať na adresu Mestského úradu v Senici, prípadne na emailovú adresu maria.vyletova@senica.sk do 4. marca,” doplnila hovorkyňa mesta.

 

Slávnostné ocenenie pedagogických, kultúrnych a umeleckých osobností je naplánované na marec.


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

BM Záhada Vedy