Záhorácky päťlístok je opäť späť. Celookresná akcia, ktorá sa skladá z piatich podujatí: Kreslím, kreslím, maľujem, Mám básničku na jazýčku, Záhorácky sláviček, Tancuj, tancuj a Športová olympiáda,  prebieha v MŠ Malacky aj tento rok. Po tancovaní prišlo na rad kreslenie a maľovanie na ľubovoľnú tému.

 

 

Na elokovanom pracovisku MŠ na Štúrovej sa zišlo 26 detí s  učiteľkami všetkých elokovaných pracovísk z Malaciek aj MŠ z okolitých obcí a miest – Zohor, Záhorská Ves, Závod, Kostolište, Moravský Svätý Ján, Vysoká pri Morave, Studienka. Po príchode a krátkom občerstvení sa sedem chlapcov a devätnásť dievčat pustilo do práce. Výsledkom sústredeného maľovania bolo množstvo krásnych diel zobrazujúcich rozprávkové bytosti,  zvieratká i zimnú tematiku, pričom deti používali najrôznejšie techniky. Na stoloch nechýbali vodové farby, pastelky, lepidlá i šnúrky a dekoračné drievka. Za svoju snahu a šikovnosť bol ocenený každý malý výtvarník diplomom a drobným darčekom.

 

Po úspešnom Kreslím, kreslím, maľujem  nasleduje akcia Mám básničku na jazýčku, v ktorej škôlkari predvedú svoje recitačné schopnosti.

 

Text a foto: N. Bednáriková


.
Toto je čítané

Vo Veľkých Levároch vysadili štyridsať divých trniek

V piatok (12.4.) vysadili členovia Poľovníckeho združenia vo veľkolevárskom chotári v lokalite…

BM: Ustekana sobota