Mesto Holíč rekonštruuje priestory mestského múzea a galérie v budove Fajansy. Informovala o tom Katarína Turečková z oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky Mestského úradu (MsÚ) v Holíči.

 

Ilustračné foto: RegionZahorie.sk

 

udova je jedným z historických remeselných domov, kde sa vyrábala holíčska fajansa, a je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti tam sídlia časť mestského úradu, základná umelecká škola a nachádzajú sa tam výstavné priestory mestského múzea a galérie. “Revitalizáciou priestorov mestského múzea a galérie sme začali prvú aktivitu v rámci realizácie projektu s názvom Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne,” uviedla Turečková.

 

Mesto na projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Partnerom projektu je Národný ústav ľudovej kultúry Strážnice, ktorý bude participovať na tvorbe nového propagačného materiálu. Podklady na propagačné materiály získa mesto z archívov Slovenského národného archívu v Bratislave.

 

Revitalizácia uvedených priestorov okrem stavebných prác zahŕňa aj vybavenie priestorov kamerovým a novým závesným systémom. “Ten bude počas výstav slúžiť na ľahšiu manipuláciu a efektnejšie vystavovanie exponátov. Celkové náklady investície predstavujú 18.877 eur a sú hradené z finančných prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a zdrojov mesta,” uviedla pracovníčka MsÚ.


.

Osobnosti kraja BSK