Mesto Senica aj v tomto roku ponúka občanom k dispozícii bezplatnú Poradňu pre verejnosť, v ktorej môžu s odborníkmi konzultovať svoje problémy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.

 

Poradňa na mestskom úrade (MsÚ) pracuje nepretržite od roku 2003 a za ten čas poskytla pomoc stovkám občanov zo Senice a z blízkeho okolia. Tento projekt má pod patronátom mesto, ktoré zabezpečuje odborníkov a priestory.
 

V roku 2018 využilo služby poradne 123 klientov nielen zo Senice, ale aj okolia a iných okresov. Občanom radí skupina odborníkov – právnici, finančný poradca a mediátor. “Aj v tomto roku bude občanom poradňa k dispozícii každý posledný utorok v mesiaci od 13:00 do 16:00  v zasadačke na prízemí MsÚ s výnimkou júla, augusta a decembra,” uviedla Barošková.
 

“Najviac sa riešili problémy v právnej oblasti – rozvod manželstva, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dedičské konanie, platnosť nájomnej zmluvy, neplatnosť darovacej zmluvy, vydedenie, ukončenie pracovného pomeru, pozemky a podobne. Občania v poradni dostanú rady, ako svoj problém vyriešiť,” uviedla na margo činnosti poradne jej koordinátorka Oľga Ulehlová.
 

V poradni pracujú odborníci z viacerých oblastí, s ktorými môžu občania konzultovať riešenie pracovno-právnych, rodinných či občianskych vzťahov v rámci právneho poradenstva. Veľký záujem je tradične aj o pomoc v sociálnej oblasti, pomoc mediátora či finančného poradcu,” doplnila hovorkyňa mesta.


.

Osobnosti kraja BSK